Päivähoidon tukimuodot

Yksityinen päiväkoti-, ryhmäperhepäiväkotihoito ja hoitajan kotona tapahtuva perhepäivähoito järjestetään päivähoidon palvelusetelillä. 
Lakisääteinen yksityisen hoidon tuki lapsen kotona tapahtuvaan varhaiskasvatukseen haetaan Kelalta.

Yksityinen päivähoito

Kelan yksityisen hoidon tuki