Päivähoidon tukimuodot

Yksityinen päiväkoti-, ryhmäperhepäiväkotihoito ja hoitajan kotona tapahtuva perhepäivähoito järjestetään päivähoidon palvelusetelillä. 
Lapsen kotona tapahtuvan päivähoidon lakisääteisen Kelan yksityisen hoidon tuen lisäksi Liedon kunta maksaa kuntalisää.

Yksityinen päivähoito

Kelan yksityisen hoidon tuki

pdf Yksityisen hoidon tuen kuntalisän hakemus ja myöntämisperusteet