Päivähoitoon hakeminen

Hoitopaikkaa tulee hakea viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee varhaiskasvatuksen hoitopaikan.

Mikäli hoidon tarve kuitenkin johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on varhaiskasvatuksen hoitopaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan. Parhaiten haluamansa hoitopaikan saa elokuussa hoitokauden alkaessa.

Päivähoitohaku

Kunnalliseen ja yksityiseen varhaiskasvatukseen (palveluseteli tai ostopalvelu)haetaan Huoltajien eAsioinnin kautta.

Huoltajien eAsiointiin