Päivähoitopaikan irtisanominen

Kun halutaan irtisanoa lapsen hoitopaikka, se tulee tehdä kirjallisesti. Irtisanomislomake palautetaan lapsen päiväkodin johtajalle tai perhepäivähoidon ohjaajalle.

Päivähoidon hoitopaikkatakuu

Vanhemmat voivat keskeyttää päivähoidon tilapäisesti äitiysloman, vanhempainloman, hoitovapaan, vuorotteluvapaan, sairausloman, työttömyysjakson, lomautuksen, tilapäisen muuton tai muun syyn vuoksi.

Liedon kunta sitoutuu osoittamaan päivähoidon keskeyttäneelle lietolaiselle lapselle hoitopaikan entiseen päiväkotiin toimintakauden alusta. Edellytyksenä on, että lapsi palaa päivähoitoon elokuun aikana.

pdf Päivähoitopaikkatakuu