Varhaiserityiskasvatus

Varhaiserityiskasvatuksen tehtävänä on ennaltaehkäistä, havaita ja kuntouttaa lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyviä viivästymiä ja vaikeuksia.

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa noudatetaan kolmiportaisen tuen mallia. Kaikille tehostettua tai erityistä tukea tarvitseville lapsille laaditaan tuen suunnitelma yhteistyössä vanhempien, lasta hoitavan henkilökunnan ja lapsen kuntoutuksesta vastaavien tahojen kanssa. Tuki suunnitellaan osaksi lapsen päivähoidon arkea.

Erityislastentarhanopettaja toimii henkilökunnan tukena arvioitaessa tukea tarvitsevan lapsen kehitystä ja suunniteltaessa tukitoimenpiteitä.

 Lintukodon, Melukylän ja Tammentuvan päiväkodeissa  on integroitu ryhmä, jossa työskentelee erityislastentarhanopettaja (ELTO).  Näissä päiväkodeissa ELTO vastaa koko päiväkodin varhaiserityiskasvatuksesta. Muissa päiväkodeissa varhaiserityiskasvatusta toteutetaan konsultoivan erityislastentarhanopettajan (KELTO) ohjauksessa. Lisäksi Jokilaakson ja Poutapilven päiväkodeissa työskentelee  erityislastentarhanopettaja omassa ryhmässään.

Liedon kunnassa toimivissa yksityisissä päiväkodeissa varhaiserityiskasvatuksen palvelut on järjestetty yksityisten erityislastentarhanopettajien avulla.

Perhepäivähoidossa  ja ryhmäperhepäivähoidossa varhaiserityiskasvatusta ohjaa konsultoiva erityislastentarhanopettaja sekä Aseman-Ilmaristen perhepäivähoidossa Tammentuvan päiväkodin erityislastentarhanopettaja.