Varhaiskasvatuksen sähköiset palvelut

Julkaistu 20.9.2017 klo 15.00

Liedon varhaiskasvatuspalveluiden tavoitteena on parantaa ja sujuvoittaa palveluketjuja uusilla käyttöönotettavilla sähköisillä varhaiskasvatuspalveluilla syksyn 2017 aikana.
 

20.9.2017 Liedon varhaiskasvatuksen kotisivuilla avautuu huoltajien eAsiointi, jonka kautta vanhemmat  hakevat sähköisesti varhaiskasvatuspaikkaa sekä kunnaalliseen että yksityiseen varhaiskasvatukseen ja ilmoittavat sähköisesti lastensa hoitoajat kunnalliseen varhaiskasvatukseen.
Vuoden 2018 alusta lukien kunnallisen varhaiskasvatuksen päätökset toimitaan myös sähköisesti.

Hoitoaikojen sähköinen ilmoittaminen

Lokakuun alusta lukien siirrymme hoitoaikojen sähköiseen ilmoittamiseen, joka tapahtuu pankkitunnuksilla kunnan kotisivuilta varhaiskasvatuksen eAsioinnin kautta. Palvelu avautuu varhaiskasvatuksen kotisivuilla 20.9.2017 alkaen.

Vanhempien ilmoittaessa sähköisesti lapsensa hoitoajat etukäteen näkyvät lasten varatut hoitoajat ryhmän päiväkirjalla. Tämä helpottaa henkilöstön työaikasuunnittelua ts. pystymme suunnittelemaan päiväkodin henkilöstön työajat siten, että ne vastaavat parhaalla mahdollisella tavalla lasten läsnäoloaikoihin.

Vuoden viimeiset kuukaudet ovat järjestelmään tutustumista ja käyttöönoton harjoittelua. Uusi toimintatapa on tarkoitus ottaa käyttöön kaikkien Liedon kunnallisessa varhaiskasvatuksessa olevien lasten osalta viimeistään 1.1.2018.

Mukana – mobiiliratkaisu lasten hoitoaikojen seurannassa

Kunnalliset päiväkodit ja ryhmäperhepäiväkodit siirtyivät käyttämään 1.9.2017 alkaen varhaiskasvatuksen Mukana –mobiiliratkaisua, jolla raportoidaan lasten läsnäolotiedot suoraan päiväkodin / ryhmäperhepäiväkodin päiväkirjalle. Vastaava järjestelmä on ollut jo aiemmin käytössä kunnallisessa perhepäivähoidossa. Näin varhaiskasvatuksen henkilöstön työaikaa säästyy varsinaiseen lasten kanssa tehtävään työhön, kun läsnäolotietoja ei tarvitse enää erikseen lapsi kerrallaan kirjata ryhmän päiväkirjalle.

Kirjautuminen tapahtuu NFC – tunnisteella, jotka jaetaan vanhemmille lapsen varhaiskasvatuspaikassa kuittausta vastaan. Lapsen tullessa varhaiskasvatuspaikkaan kirjautuminen tehdään yhdessä työntekijän kanssa päiväkodin puhelimeen. Tietosuojan vuoksi puhelin on aina työntekijän hallussa koko kirjautumisen ajan, jolloin muut vanhemmat eivät voi nähdä muiden lasten tietoja. Vanhempi koskettaa tunnisteella puhelimen takaosaa, jossa ei näy lasten tietoja. Tämän jälkeen työntekijä tallentaa kirjautumisen puhelimeen ja tiedot siirtyvät sähköisesti varhaiskasvatuksen tietojärjestelmään, josta seurataan lapsen varhaiskasvatustuntien määrää suhteessa varattujen tuntien määrään.

Vanhempien opastus uuden järjestelmän käyttöön tapahtuu lapsen varhaiskasvatuspaikassa syksyn aikana.

Elina Lindholm

Varhaiskasvatusjohtaja