Varhaiskasvatusmaksujen muutokset 1.1.2018 alkaen

Julkaistu 3.1.2018 klo 13.00

Eduskunta on hyväksynyt 8.12.2017 varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja koskevan lain muutoksen, jonka on määrä tulla voimaan 1.1.2018.  Muutokset koskevat varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräämisessä käytettävien tulorajojen korotusta, maksuprosentin yhtenäistämistä ja sisaralennusta.

Liedon kunnan Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta käsittelee asian tammikuun lautakunnan kokouksessa.

Varhaiskasvatusmaksu määräytyy perheen koon, tulojen sekä varhaiskasvatukseen hoitosopimuksessa varatun ajan perusteella.

Tulorajojen nosto alentaa erityisesti pieni- ja keskituloisten perheiden varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja. Suurimmat alennukset kohdistuvat monilapsisiin perheisiin. Toisesta lapsesta perittävä maksu alenee. Toisen lapsen maksu on enintään 50% ensimmäisen lapsen maksusta eli enintään 145 euroa. Seuraavien lasten sisaralennus on edelleen 80% nuorimman lapsen maksusta  eli enintään 58 euroa. Maksuprosentteja on muutettu siten, että se on aina 10,70 % riippumatta perheen koosta.

Maksun määrämisessä huomioon otettavat tulot säilyvät ennallaan.

Varhaiskasvatuksen enimmäismaksu on 290 euroa.Myös alin perittävä maksu säilyy ennallaan eli alle 27 euron maksua ei peritä.

Toisen lapsen alennus kohdistuu kaikkiin perheisiin, joilla on vähintään kaksi lasta varhaiskasvatuksessa. Asiakasmaksut alenevat kyseisillä perheillä riippumatta perheen tulotasosta.

Perheen    Tuloraja        Maksuprosentti            Enimmäismaksu
koko           €/kk             tulorajan ylittävästä      tuloraja
                                        osuudesta                 

2

2 050

10,7

4 756

3

2 646

10,7

5 352

4

3 003

10,7

5 709

5

3 361

10,7

6 067

6

3 718

10,7

6 424

                                                                                                                                                                                                                               Lisätietoja: Varhaiskasvatussihteerit Päivi Ahonen puh. 0503485377, paivi.ahonen@lieto.fi

Mira Rynö puh. 0401825597, mira.ryno@lieto.fi.

Liedossa 21.12.2017

Elina Lindholm

Varhaiskasvatusjohtaja