Varhaiskasvatusuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma on olemassa olevan todellisuutemme kuvausta. Se on myös toiveita siitä miltä haluaisimme varhaiskasvatusmaailmamme näyttävän. Varhaiskasvatussuunnitelma on ennen kaikkea varhaiskasvatuksen henkilöstön työväline. Kuntavasu luo puitteet yksikkökohtaisille varhaiskasvatussuunnitelmille.  Lisäksi sen tulisi olla yhteistyöväline myös vanhempien ja muiden yhteistyötahojen kanssa tehtävälle yhteistyölle.

  Varhaiskasvatussuunnitelmaa on työstänyt vasu-työryhmä, johon on kuulunut Liedon varhaiskasvatuksen eri osa-alueiden asiantuntijoita oman erityisosaamisensa ja työalueidensa puitteissa sekä kunnallisesta että yksityisestä varhaiskasvatuksesta. Osa ryhmästä on ollut tekemässä jo kunnan aikaisempia varhaiskasvatussuunnitelmia. Näin työstämisessä oli mukana sekä vanhat juuret että uudet tuoreet ajatukset. Lisäksi koko henkilöstöllä oli prosessin aikana mahdollisuus muokata suunnitelmaa.

  ”Aikuisen ei pitäisi opettaa ja kasvattaa,
 vaan elää lasten kanssa yhdessä mielenkiintoista elämää.
 Sen sisältä löytyy lukemattomia mahdollisuuksia
 ratkoa kasvatuksellisia haasteita ja oppimistehtäviä.”

  (Pentti Hakkarainen)