Härkätien sosiaali- ja terveyspalveluille myönnettiin laaduntunnustus

Julkaistu 26.10.2016 klo 8.34

Härkätien sosiaali- ja terveyspalveluille on myönnetty laaduntunnustus, joka on voimassa kolme vuotta.

Laaduntunnustus1910

SHQS-laaduntunnustusjuhlassa 19.10.2016 laaduntunnustuksen luovuttivat laatuneuvoston puheenjohtaja, professori Jussi Huttunen ja johtava auditoija Päivi Jokinen. Laaduntunnustuksen vastaanottivat toimialajohtaja Tarja Miikkulainen, asumispalveluiden esimies Maarit Mäkinen sekä laatukoordinaattorit fysioterapian esimies Leena Nikulainen ja hallinto- ja talouspäällikkö Marja-Leena Brander.

Qualification SHQS-laaduntunnistus, lisätietoja myöntäjän verkkosivuilla.