Lapsen huolto- ja tapaamisoikeus

Kun lapsi syntyy avioliitossa, molemmat vanhemmat ovat yhdessä hänen huoltajiaan. Avoliitossa vanhemmat ovat voineet sopia lapsensa huoltajuuden yhteiseksi. Avio- tai avoerotilanteessa vanhemmat joutuvat miettimään, kuinka järjestävät lapsensa huollon, asumisen ja tapaamiset toisen vanhemman kanssa.

Huolto- ja tapaamisoikeutta mietittäessä tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi hänen yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti eron jälkeenkin. Tärkeää on, että lapsella säilyisi myönteiset ja läheiset suhteet kumpaankin vanhempaansa. Huoltajana vanhemmalla on oikeus päättää (yhteishuoltajat päättävät yhdessä) lasta koskevista asioista saada lasta koskevia tietoja esim. terveydenhuollosta, koulusta, päivähoidosta.

Lastenvalvojan luona voidaan tehdä ja vahvistaa vanhempien välinen sopimus lasten huollosta ja tapaamisoikeudessa.  Mikäli vanhemmat eivät pääse yksimielisyyteen sopimuksen sisällöstä, kumpi tahansa vanhemmista voi viedä asian käräjäoikeuden päätettäväksi.

Vanhemmuussuunnitelmasta tukea eron jälkeiseen vanhemmuuteen