Isyyden selvittäminen ja vahvistaminen

Kun lapsi syntyy äidille, joka ei ole lapsen syntymähetkellä avioliitossa, lapsen isyys täytyy selvittää ja vahvistaa erikseen.

1.1.2016 voimaan tullut isyyslaki mahdollistaa isyyden tunnustamisen jo raskausaikana. Äitiysneuvolan terveydenhoitajan/kätilön tulee vastaanottaa tunnustaminen, ellei mikään kieltäytymisperusteista täyty (isyyslaki 16 §).   Äidin ja isyyden tunnustajan tulee olla yhtä aikaa paikalla sillä äitiysneuvolakäynnillä, jolla tunnustaminen otetaan vastaan.

Lapsen syntymän jälkeen isyyden voi tunnustaa lastenvalvojan luona. Miehen, joka haluaa tunnustaa isyytensä lastenvalvojalle, on henkilökohtaisesti ilmoitettava olevansa lapsen isä. Lapsen äitiä kuullaan tunnustamisen johdosta. Maistraatti vahvistaa isyyden.

 Kun isyys on vahvistettu

  • lapsi saa oikeudellisesti pätevät sukulaissuhteet isäänsä ja isän puolen sukuun perintöoikeuksineen
  • lapsella on oikeus saada elatusta isältään siihen saakka, kunnes lapsi täyttää 18 vuotta. Tämän jälkeen lapsella on oikeus saada elatusta koulutustaan varten, jos sitä pidetään kohtuullisena.
  • lapsi saa oikeuden myös isän sukunimeen
  • lapsi saa oikeuden mahdollisiin eläke- ja vakuutusetuuksiin isänsä osalta
  • lapsella on oikeus tavata isäänsä, jos lapsi ja isä asuvat erillään
  • lapsella on mahdollisuus saada myös isä huoltajakseen

Isyyslaki 13.1.2015/11