Lapsen elatus

Lapsella on oikeus riittävään elatukseen. Lapsen molemmat vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta siihen saakka, kun hän täyttää 18 vuotta.

Vanhempien erotessa  elatusavun vahvistaminen voidaan tehdä elatussopimuksella tai tuomioistuimen päätöksellä.

Kansaneläkelaitos maksaa elatustukea lapselle, jos elatusvelvollinen on laiminlyönyt elatusavun maksamisen tai on maksukyvytön. Tukea voidaan maksaa myös silloin, kun avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyyttä ei ole vahvistettu tai sen selvittely ja elatusavun sopiminen ovat kesken.

Täysimääräinen elatustuki on  1.1.2020 alkaen 167,01 euroa kuukaudessa.

Varallisuusselvitys elatussopimukseen