Elatusapu

Se vanhempi, jonka luona lapsi ei asu, on velvollinen maksamaan elatusapua. Elatusapu vahvistetaan elatussopimuksella tai oikeuden päätöksellä.

Lietolaisten lasten elatussopimukset vahvistaa sosiaalipalveluissa lastenvalvoja.

Mikäli vanhemmat eivät pääse sopimukseen lapsen elatusavun määrästä, lapsen vanhempi tai muu edustaja voi viedä asian käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Elatusavun tulee olla lapsen kannalta riittävä ja sen määrään vaikuttaa kummankin vanhemman maksukyky ja heidän muu elatusvelvollisuutensa. Olosuhteiden olennaisesti muuttuessa myös elatusavun määrää voidaan muuttaa joko sopimuksella tai tuomiolla.

Elatusapu on sidottu elinkustannusindeksiin. Elatusavut nousivat 0,77 % 1.1.2020 lukien. Tarkistus koskee kaikkia voimassa olevia lapsen elatuksesta annetun lain nojalla tehtyjä elatussopimuksia niiden vahvistamispäivämäärästä riippumatta.

Vanhemman velvollisuus maksaa elatusapua päättyy, kun lapsi täyttää 18 vuotta. Vanhemmat vastaavat 18 vuotta täyttäneen lapsensa koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista, mikäli se harkitaan kohtuulliseksi.

Perheoikeudellisten palvelujen muutos 1.3.2020 alkaen

Julkaistu 19.2.2020 klo 10.56

Liedon perheoikeudelliset palvelut siirtyvät 1.3.2020 alkaen alueelliseen yksikköön

Turun kaupunki tuottaa tuottaa perheoikeudelliset palvelut vastuukuntamallilla 1.3.2020 alkaen Kaarinan, Kemiönsaaren, Koski Tl:n, Kustavin, Laitilan, Liedon, Marttilan, Maskun, Mynämäen, Naantalin, Nousiaisten, Paimion, Paraisten, Pyhärannan, Pöytyän, Ruskon, Sauvon, Someron, Taivassalon, Turun ja Vehmaan asukkaille sekä 1.4.2020 alkaen Raision ja Salon asukkaille.

Alueelliseen yksikköön kootaan seuraavat perheoikeudelliset palvelut:

  • isyyden ja äitiyden selvittäminen
  • lapsen ja puolison elatusavun turvaaminen,
  • lapsen huollon ja tapaamisoikeuden turvaaminen,
  • adoptioneuvonta,
  • tapaamisten ja vaihtojen tuki ja valvonta

Yksikön pysyvät toimipisteet ovat Turussa, Laitilassa, Paraisilla ja Salossa. Lisäksi lastenvalvojan vastaanottoa järjestetään muissakin alueen jäsenkunnissa erikseen sovittuina aikoina ajanvarauksella. Turussa yksikkö toimii aluksi Puutarhakadulla ja myöhemmin Mäntymäessä.

Liedossa on lähivastaanottoa 1.4.2020 alkaen tiistaisin ja keskiviikkoisin Sarastuksen talossa,
os. Hyvättyläntie 12, 21420 Lieto.

Ajanvaraukset lastenvalvojalle 1.3.2020 alkaen, puhelinajat ma ja pe klo 9 – 10,  ti ja ke klo 13 – 14.

Turun toimipiste

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan perheoikeudellinen yksikkö, puh. 02 2625 833. Ajanvaraus ma ja pe 9-10, ti-to 13-14. Ajan voi varata myös alla mainitulta lastenvalvojalta, joka valitaan lasten sukunimen mukaan.

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala, Perheoikeudellinen yksikkö
postiosoite: PL 670, 20101 Turku
käyntiosoite: Puutarhakatu 14 A 5.krs, 20100 Turku

A - G       puh. 02 26 26 013
               puh. 02 2626 843 (kaikki ruotsinkieliset asiakkaat)

H - J        puh. 02 2626 052 
               puh. 02 2626 880 (1.4.alk)

K - M       puh. 02 2625 803
                puh. 02 2626 807

N             puh. 02 2626 048

O - Sj      puh. 02 2626 046
               puh. 02 2626 806

Sk - Ö     puh. 02 26 26 011
               puh. 02 2626 836

 Eropalveluohjaaja

Ohjaajalta saa tietoa eropalveluista,  voi varata ajan erotilanteen akuuttiajoille. Lisäksi saa apua ja neuvontaa valvottuihin ja tuettuihin tapaamisiin sekä valvottuihin vaihtoihin liittyen, puhelinajat ma, pe klo 9-10 ja ti, to klo 13-14:

           Turun perheoikeudellinen yksikkö, ohjaaja. p. 02 2626 009

Adoptioneuvonta

Ajanvaraus lapsen adoptioon luovuttamista koskevaan adoptio-neuvontaan ja muu adoptiota koskeva ohjaus ja neuvonta asiakkaille.

Turun perheoikeudellinen yksikkö, sosiaalityöntekijät:

p. 02 2626 043

p. 02 2626 012

p. 02 2626 041

p. 02 2626 014

p. 02 2626 938