Elatusapu

Se vanhempi, jonka luona lapsi ei asu, on velvollinen maksamaan elatusapua. Elatusapu vahvistetaan elatussopimuksella tai oikeuden päätöksellä.

Lietolaisten lasten elatussopimukset vahvistaa sosiaalipalveluissa lastenvalvoja.

Mikäli vanhemmat eivät pääse sopimukseen lapsen elatusavun määrästä, lapsen vanhempi tai muu edustaja voi viedä asian käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Elatusavun tulee olla lapsen kannalta riittävä ja sen määrään vaikuttaa kummankin vanhemman maksukyky ja heidän muu elatusvelvollisuutensa. Olosuhteiden olennaisesti muuttuessa myös elatusavun määrää voidaan muuttaa joko sopimuksella tai tuomiolla.

Elatusapu on sidottu elinkustannusindeksiin. Elatusavut nousivat 0,77 % 1.1.2020 lukien. Tarkistus koskee kaikkia voimassa olevia lapsen elatuksesta annetun lain nojalla tehtyjä elatussopimuksia niiden vahvistamispäivämäärästä riippumatta. Tarkistusmerkintöjä elatussopimuksiin ja tuomioistuimen päätöksiin saa sosiaalipalveluista, osastosihteeri Tiina Yli-Lonttinen, p. 050 595 4704.

Vanhemman velvollisuus maksaa elatusapua päättyy, kun lapsi täyttää 18 vuotta. Vanhemmat vastaavat 18 vuotta täyttäneen lapsensa koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista, mikäli se harkitaan kohtuulliseksi.