Elatustuen maksaa kela

Lapselle voidaan maksaa elatustukea, jos elatusvelvollinen laiminlyö elatusapumaksunsa tai on maksukyvytön.

Elatustukea maksetaan myös, jos

  • avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyyttä ei ole vahvistettu tai sen selvittely  ja elatusavun sopiminen ovat kesken.
  • elatusapu on vahvistettu elatustukea pienemmäksi elatusvelvollisen maksukyvyttömyyden vuoksi. Silloin maksetaan täydentävää elatustukea. Täysimääräinen elatustuki on 1.1.2020 alkaen 167,01 euroa kuukaudessa.
  • ottovanhempi on yksin ottanut lapsen ottolapsekseen eikä lapsi ole ottovanhemman puolison lapsi tai ottolapsi.

Elatustuen saaminen edellyttää myös, että

  • lapsi ei kykene elättämään itseään
  • elatusvelvollinen elää
  • lapsi ja elatusvelvollinen eivät asu yhdessä
  • lapsi ei ole hoidettavana kunnan kustannuksella laitos- tai perhehoidossa

Elatustukea haetaan kansaneläkelaitokselta. Tarkemmat ohjeet saa kelan paikallistoimistosta tai valtakunnallisesta palvelunumorosta 020 692 206.

Kelan sivuilta lisätietoa