Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu  on perheen arjessa selviytymisen tukemista kotona tehtävällä työllä.

Lapsiperheiden kotipalvelu on lastenhoitoa, lapsen kasvatuksen ohjausta, vanhemmuuden tukemista ja näiden ohessa arkiaskareista huolehtimista. Lapsiperheiden kotipalvelua voi hakea itse tai asiakkaan luvalla neuvolan, sosiaalityöntekijän tai muun yhteistyötahon yhteydenotolla. Arvio kotipalvelun tarpeesta tehdään kotikäynnillä.

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain 19§ mukainen määräaikainen palvelu, jota on mahdollisuus saada alentuneen toimintakyvyn tai elämäntilanteen takia.

Kotipalvelu on maksullista.  Katso tarkemmin  lapsiperheiden kotipalvelu -esitteestä.

  Lapsiperheiden kotipalvelua voidaan antaa, kun on kyseessä

  • raskauteen tai vauvan hoitoon liittyvä avun tarve
  • vaikea perhetilanne/ perheen kriisi
  • vanhemman uupumus, sairaus
  • vanhemman alentunut toimintakyky
  • monikko- tai monilapsiseen liittyvä avun tarve

Kotipalvelua ei voida myöntää, kun on kyseessä

  • pelkkä siivouksen tarve
  • vanhempien työssä käymisestä johtuva lastenhoitotarve
  • opiskelu ja luennoilla käynti tai kotona tehtävä etätyö
  • vanhempien harrastukset
  • parisuhteen hoito