Lapsiperheiden palvelut - Haku


Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
...
13
Seuraava Viimeinen
Tarvasjoen koulu
Sisältösivut | Julkaistu: 10.6.2020

Tarvasjoen koulu on muodoltaan yhtenäiskoulu, jossa annetaan opetusta perusopetuksen vuosiluokilla 1-9. Yhteystiedot: Rehtori Outi Nieminen p. 050 3440 96...

Päivähoito ja koulutus > Koulut > Tarvasjoen koulu
Koulun käytänteitä
Sisältösivut | Julkaistu: 12.12.2013

Oppitunnit Oppitunnit ovat nykyisellä 45 minuutin jaksolla toimittaessa kovin lyhyitä. Vaikka osa oppitunneista onkin kaksoistunteja, ei tehokkaaseen opiskeluun ja tulokselliseen oppimis......

Päivähoito ja koulutus > Koulut > Ilmaristen koulu > Opiskelu > Koulun käytänteitä
Koulun toiminta-ajatus
Sisältösivut | Julkaistu: 11.12.2013

Tiedollisten tavoitteiden ohella koulumme oppimistoiminnan keskeisenä tehtävänä on tukea ja ohjata oppilaita niin, että heidän itsenäisyytensä, yhteistyökykynsä ja vastuullisuutensa kehittyvät positi......

Päivähoito ja koulutus > Koulut > Ilmaristen koulu > Koulun esittely > Koulun toiminta-ajatus
Lisää opiskelusta
Sisältösivut | Julkaistu: 10.12.2013

Oppiminen vaatii työrauhan. Oppitunneilla jokaisella on oikeus kuulla opetus ja oh­jeet ja tehdä työtä häiriintymättä. Mikäli et ymmärrä jotain asiaa, kysy opettajalta. Aina kannattaa kysyä, muuten a......

Päivähoito ja koulutus > Koulut > Liedon Keskuskoulu > Opiskelu > Lisää opiskelusta
Opiskelu
Sisältösivut | Julkaistu: 4.8.2017

OPISKELUOHJEITA Oppilaan koulumenestys riippuu monista asi­oista. Lahjakkuus on yksi te­kijä, mutta yhtä tärkeitä ovat opiskelutaito ja opiskeluasenne. Myös kodin tuella on tärkeä mer­kitys. ...

Päivähoito ja koulutus > Koulut > Liedon Keskuskoulu > Opiskelu
Koulukuraattori ja koulupsykologi
Sisältösivut | Julkaistu: 9.12.2013

Koulupsykologin ja koulukuraattorin tehtävänä on luo­da parhaat mah­dolliset olosuhteet op­pilaan kou­­lunkäynnille yhteistyössä opettajien, kou­lun hen­­kilökunnan, op­pilaiden ja van­hem­pien kanss......

Päivähoito ja koulutus > Koulut > Liedon Keskuskoulu > Oppilashuolto > Koulukuraattori ja koulupsykologi
Oppilaanohjaus
Sisältösivut | Julkaistu: 9.12.2013

Oppilaanohjauksen päämääränä on, että jokai­­nen oppilas selviää mahdol­lisim­man hyvin opiskelustaan ja kykenee tekemään tar­koi­tuk­senmukaisia, hänelle soveltuvia, kou­lutusta ja ammatinvalintaa k......

Päivähoito ja koulutus > Koulut > Liedon Keskuskoulu > Oppilashuolto > Oppilaanohjaus
Poissaolot
Sisältösivut | Julkaistu: 9.12.2013

Sairas­tumis­ta­pauk­sessa huoltaja ilmoittaa poissaolosta opettajalle tai luokanvalvojalle heti aamulla tai viimeistään poissaolopäivän kuluessa ensisijaisesti  Wilman välityksellä, m......

Päivähoito ja koulutus > Koulut > Liedon Keskuskoulu > Kodin ja koulun yhteistyö > Poissaolot
Esiopetus
Sisältösivut | Julkaistu: 15.1.2018

Hanna-Maija Heikkinen ja Miia Tuominen vastaavat koulumme esiopetuksesta. Ryhmä toimii läheisessä yhteistyössä alkuopetuksen kanssa, jolloin kosketus perusopetukseen on mutkaton ja val...

Päivähoito ja koulutus > Koulut > Yliskulman koulu > Esiopetus
Opiskelu
Sisältösivut | Julkaistu: 2.12.2013

Liedon laajan koulukuljetusohjelman takia koulut alkavat eri aikaan eri paikoissa. Kirkonkulmalla, Kisakalliolla ja Tapulikujalla noudatetaan seuraavia aikatauluja: Koulun työskentelyajat: ...

Päivähoito ja koulutus > Koulut > Jokilaakson koulu > Opiskelu
Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
...
13
Seuraava Viimeinen