Sosiaaliasiamies neuvoo ja auttaa

Sosiaaliasiamiehen tehtäviä Liedossa hoitaa Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Vasso Ab.

Sosiaalimiehen tehtävänä on:

  • neuvoa julkisen ja yksityisen sosiaalihuollon asiakasta asiakaslain soveltamiseen liittyvissä kysymyksissä
  • toimia mahdollisena sovittelijana asiakkaan ja palvelun tuottajan välillä
  • avustaa tarvittaessa muistutuksen tekemisessä
  • tiedottaa asiakkaan oikeuksista
  • seurata asiakkaan aseman ja oikeuksien toteutumista ja antaa siitä vuosittain selvitys kunnanhallitukselle

Sähköpostia etunimi.sukunimi(at)vasso.fi suositellaan käytettäväksi vain yleisluonteisia neuvoja kysyttäessä.

Huom! Salassa pidettäviä asiakkaan henkilökohtaisia tietoja ei tule välittää sähköpostilla. Sähköpostitse tapahtuvaan asiakasyhteydenottoon ei ole tällä hetkellä mahdollista tietoturvasyistä vastata sähköpostitse. Ilmoitamme sivustollamme suojatun sähköpostin käytön mahdollisuudesta kun konsultaatioalusta on käytössämme.

  Lisää sosiaaliasiamiespalveluista.