Toimeentulotuki

Perustoimeentulotuki

  • 1.1.2017 alkaen perustoimeentulotuki siirtyi Kelan hoidettavaksi

Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

  • Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voit hakea edelleen Liedosta. Tarvitset 1.1.2017 alkaen kuitenkin ensin Kelalta päätöksen sinulle myönnetystä perustoimeentulotuesta.
  • Jos sinulla on sellaisia erityisiä menoja,  joita perustoimeentulotuki ei kata, kuten  pitkäaikaisesta tai vaikeasta sairaudesta  aiheutuvia menoja, sosiaalityöntekijä voi myöntää harkintansa mukaan täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea.

Lomakkeet

Täydentävän toimeentulotuen hakemus