Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi

Jo sosiaalihuollon tarve on ilmeinen, henkilö on ohjattava hakemaan palveluja tai otettava yhteys kunnalliseen sosiaalihuoltoon.

Ohjaus- ja yhteydenottovelvollisia ovat:

 • terveydenhuollon ammattihenkilöt
 • sosiaalikuraattorit
 • sosiaalitoimen palveluksessa olevat
 • opetustoimen palveluksessa olevat
 • liikuntatoimen palveluksessa olevat
 • lasten päivähoidon palveluksessa olevat
 • pelastuslaitoksen palveluksessa olevat
 • Hätäkeskuslaitoksen palveluksessa olevat
 • poliisin palveluksessa olevat
 • Kelan palveluksessa olevat
 • työ- ja elinkeinoviranomaisen palveluksessa olevat
 • Tullin palveluksessa olevat
 • ulosottoviranomaisen palveluksessa olevat
 • Rikosseuraamuslaitoksen palveluksessa olevat
 • Myös muut henkilöt voivat ottaa sosiaalihuoltoon em. asioissa yhteyttä.

Yhteydenottoon tarvitaan asianosoisen suostumus.

Jos suostumusta ei saada, yhteys sosiaalihuoltoon on kuitenkin otettava viipymättä, kun

 • henkilö on kykenemätön vastaamaan omasta terveydestään ja turvallisuudestaan tai
 • kyse on lapsen edusta.

Kiireellisissä tilanteissa yhteydenotot puhelimitse virka-aikana Liedon kunnan nettisivustolla ilmoitettuihin puhelinnumeroihin puhelinaikojen puitteissa.

Yhteystiedot saa myös kunnan palvelupisteestä
puh. 02 4873 300.

Puhelinaikojen ulkopuolella yhteydenotot
puh. 044 0580 607 tai 050 5243 784.

Virka-ajan ulkopuolella  klo 16.00-08.00  yhteydenotot  Hätäkeskuksen  (112) kautta Turun seudun sosiaalipäivystykseen.

Sosiaalipäivystykseen saa yhteyden vuorokauden ympäri puhelimitse p. (02) 262 6003.

Ilmoitus iäkkään henkilön palvelunarpeesta

Ilmoitus palvelutarpeesta