Ensiapu

Hätänumerot

    •    Ambulanssi, poliisi, palokunta 112
    •    Myrkytystietokeskus  p. 0800 147 111 (puhelu on maksuton)

Myrkytystietokeskus vastaa kaikkina viikonpäivinä, ympäri vuorokauden äkillisten myrkytysten ehkäisyyn ja hoitoon liittyviin kysymyksiin.

Keskus palvelee koko maata puhelimitse. Neuvontaa annetaan yleisölle ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Myrkytystietokeskuksessa ei hoideta potilaita eikä tehdä myrkkymäärityksiä

Suomalaisen Lääkäriseura Duodecim Ensiapuopas, josta löytyy ohjeet toiminnasta tavallisimmissa onnettomuus- ja hätätilanteissa sekä tapaturmien hoidossa.