Geriatrinen poliklinikka

Geriatrisen poliklinikan toiminta on suunnattu kotona asuville Liedon, Kosken ja Marttilan kunnassa asuville ikäihmisille. Geriatrinen poliklinikka tekee laaja-alaisia arviointeja asiakkaiden kotona.

Lisäksi poliklinikan toimintaan kuuluvat mm.:

 • geriatrin konsultaatiot
 • ajokyvyn arviot
 • kuntoutussuunnitelmien laadinta
 • lääkitysarviot
 • osastohoidossa olleiden asiakkaiden jatkokontrollit

Geriatrinen poliklinikka tekee kokonaisvaltaisia toimintakyvyn arviointeja moniammatillisen tiimin toimesta. Tarkoituksena on kartoittaa yksilöllisesti asiakkaan toimintakykyyn vaikuttavat riskitekijät asiakkaan kotona. Tavoitteena on ennaltaehkäistä toimintakyvyn heikkenemistä.

Yksikön henkilökuntaan kuuluvat:

 • geriatrian erikoislääkäri
 • fysioterapeutti
 • toimintaterapeutti / hoitaja

Saatavilla on myös sosiaalityöntekijän, geronomin ja muistihoitajan palvelut

Geriatrisen poliklinikan asiakkaaksi voi ohjautua:

 • ottamalla itse yhteyttä yksikköön
 • omaisen/läheisen pyynnöstä
 • ammatillisen tahon kautta esim. lääkäri, kotihoito, sairaanhoitopiiri, palveluohjaus, terveyskeskus, omaishoidontiimi, sosiaalityö, kuntoutus, mielenterveys- ja päihdepalvelut, seurakunta, järjestötoimija
   

Arvioinnin sisältö:

Arvioinnin sisältö muodostuu asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan esim:
 

 • lääkärintarkastus
 • lääkityksen tarkistus
 • tarvittavat tutkimukset
 • toimintaterapeutin / hoitajan kotikäynti
 • fysioterapeutin kotikäynti
 • hoito- tai kuntoutussuunnitelman laadinta
 • toimintakykytestaukset
 • toimintakykyharjoitteet
 • apuvälinekartoitus
 • ohjaus ja neuvonta
 • muistitutkimukset
 • kaatumistapaturmien selvittely
 • ajokyvyn arviointi
 • tarvittavien palveluiden käynnistäminen