Päihdehuolto

Päihdehoitajalle voi varata vastaanottoajan soittamalla ilman lääkärin lähetettä.

Päihdehoitajan työ on matalan kynnyksen vastaanottotyötä. Se perustuu ennen kaikkea henkilökohtaiseen hoitosuhteeseen ja on vuorovaikutuksellista tukemista. Hoidon tavoitteena on potilaan omien voimavarojen lisääminen ja vahvistaminen sekä antaa ratkaisukeskeisiä ohjeita ja kannustaa potilasta päihteettömyyteen.

Päihdehoitaja tekee myös erilaisia seurantoja ja arviointeja, kuten ajokorttiseurantaa sekä toteuttaa opiaattikorvaushoitoa.

Työ on pitkäjänteistä, jopa vuosia kestävää hoitoa. Päihdehoitaja tekee kiinteää moniammatillista yhteistyötä muiden ammattiryhmien kanssa ja osallistuu potilaan kokonaisvaltaiseen hoitoon. Tarvittaessa päihdehoitajalta saa myös konsultaatio- ja/tai koulutusapua.

Päihdehoitajan palvelut on tarkoitettu alle 65-vuotiaille potilaille. Vastaanotto on Liedossa Sarastuksen talossa sekä Kosken tl ja Marttilan terveysasemilla.

Sähköpostiin etunimi.sukunimi@a-klinikka.fi voi jättää soittopyynnön.