Terveyskeskuksen sairaala

Terveyskeskuksessa on 30 paikkainen sairaalaosasto.

Osaston vieressä toimii avosairaala/kotiutustiimi sekä geriatrinen poliklinikka.

Osastojen pääsisäänkäynti