Kehitysvammaisten palvelut

Kehitysvammapalveluiden tarkoitus on edistää kehitysvammaisten kuntalaisten mahdollisuutta elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä antaa ohjausta ja tukea kehitysvammaisille ja heidän omaisilleen eri elämän vaiheissa.

Palveluohjaus

Palveluohjauksen keinoin tuetaan kaiken ikäisiä kehitysvammaisia ja heidän perheitään arjessa ja kotona selviytymisessä ja ohjataan heille kuuluvien palvelujen piiriin.

Palveluohjaukseen kuuluu

  • palveluohjaus
  • kehitysvammaisten omaishoito
  • kehitysvammaisten lasten loma-ajan hoidon järjestäminen
  • peruskouluikäisten kehitysvammaisten iltapäivähoidon koordinointi
  • perhehoito

Työ- ja päivätoiminta

Kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintaa järjestetään Liedon Toimintakeskuksessa. Työ- ja päivätoiminta on kuntouttavaa ja tavoitteellista toimintaa.

Liedon Toimintakeskus
Vanha Tyllintie 1 B, 21420 Lieto

Asumispalvelut

Kehitysvammaisten asumispalveluja järjestetään kunnan omana palveluna asumispalveluyksikkö Mäntykodissa, joka on kuusitoistapaikkainen autetun asumisen yksikkö sekä hyvintointikeskuksessa Asumispalvelua hankintaan myös ostopalveluna muilta kunnilta, kuntayhtymiltä  tai yksityisiltä palveluntuottajilta.

Osoite:
Mäntykoti, Pappilanpolku 15, 21420 Lieto
 

Ohjattu- ja tuettu asuminen

Itsenäisesti asuvien aikuisikäisten kehitysvammaisten tai muuten erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kotiin vietävät palvelut, kuten ohjaus, asiointiapu, vapaa-ajan toiminnan koordinointi sekä muu vastaava toiminta.

Perhehoito

Perhehoidolla tarkoitetaan ikäihmisen tai kehitysvammaisen hoivan, huolenpidon ja asumisen järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella yksityiskodissa. Sen tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle henkilölle mahdollisuus hyvään elämään ja läheisiin ihmissuhteisiin.

Linkki Ikäihmisten ja kehitysvammaisten perhehoitoyksikkö

Omaishoito

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön päivittäisen hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavan läheisen henkilön avulla. Hoidettavan alentuneen toimintakyvyn sairauden, vamman tai vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa ja valvontaa.

pdf Omaishoidon tuen myöntämisperusteet

Muut palvelut

Lisäksi käytetään Vasinais-Suomen erityishuoltopiiri KTO:n palvelu- ja kuntoutuskeskuksen palveluja, kuten neuvola-, opetus- ja laitospalveluita.

Linkki V-S:n erityishuoltopiirin sivuille