Vanhusten ateriapalvelut

Ateriapalveluiden avulla halutaan tukea riittävää ja säännöllistä ravinnon saantia hyvinvoinnin edistämiseksi ja kotona asumisen mahdollistamiseksi.

Ateriapalvelulla tarkoitetaan asiakkaan kotiin kuljetettuja aterioita, alueen palvelukeskuksessa syötäviä tai sieltä noudettavia aterioita, mikäli kotiinkuljetus on mahdollista muilla keinoin (esim. jos taloudessa auto ja ajolupa). Ateriapalveluista peritään erillinen asiakasmaksu tukipalveluiden maksuperiaatteiden mukaisesti.

Ateriapalvelua voidaan myöntää kotihoidon tukipalveluna, mikäli asiakas ei pysty itse tai omaisten tuella hankkimaan tai valmistamaan riittävää ravintoa, tarvitsee valvontaa tai ohjausta ruokailussa tai ravitsemus-tilan seurannassa. Ateriapalvelua voidaan myöntää myös määräaikaisen palvelutarpeen mukaan, esimerkiksi sairaalasta kotiutumisen jälkeen. Ateriapalvelu voidaan myöntää myös yksittäisenä, harkinnanvaraisena kotona asumista tukevana palveluna asiakkaalle.