Kuuluuko vanhuksen omaisen ääni?

Julkaistu 2.2.2015 klo 16.27

Kuuluuko omaisen ääni?
-Lietoon on perustettu omaispaneeli tammikuussa 2015               

Lietoon on tammikuussa 2015 perustettu vanhuspalveluiden omaispaneeli, joka koostuu asumispalveluiden asukkaiden omaisista. Omaispaneelitoiminnalla on tarkoitus saada omaisten ääni kuuluviin. Ensimmäinen tapaaminen oli jäsenille myönteinen tapahtuma.

Omaispaneelin jäsenet keskustelevat asukkaiden kuntoisuudesta, yksiköiden yhtäläisyyksistä ja eroista sekä siitä, miten asukkaat valikoituvat eri yksikköihin. Omaisille tiedottaminen ja omaisten ja läheisten kanssa tehtävä yhteistyö koetaan yhä tärkeämmäksi ja kaikkia voimaannuttavaksi aiheeksi. Omaispaneelissa ideoidaan pienimuotoisten ”tupareiden” järjestämistä yksikköön, kun uusi asukas muuttaa sinne pysyvästi.

Omaispaneelin jäsenet pitävät hoitajia helposti lähestyttävinä ja toivotaankin että henkilökunta ottaisi kontaktia omaisiin vierailujen yhteydessä nykyistä enemmän.

Ongelmaksi koetaan asukkaan seuran ja toiminnan  puute, asukkaiden pitkästyminen huolestuttaa. Toiminnan muutoksena nähdään yhteisesti, läsnä olevaa ja huomioon ottavaa tapaa olla asukkaiden kanssa. Vapaaehtoistyöntekijöiden houkutteleminen asukkaiden seuraksi koetaan tärkeäksi kehittämisalueeksi ja järjestettyjen viriketapahtumien merkitys korostuu ennestään.

Omaispaneeli kokoontuu neljä kertaa vuodessa, kaksi kertaa kevään aikana ja kaksi kertaa syksyn aikana. Omaispaneeli tiedottaa Vanhus- ja vammaisneuvostolle ja sosiaali- ja terveyslautakunnalle omasta työstä.

Lisätietoja antaa:

Asumispalveluesimies Maarit Mäkinen
maarit.makinen(a)lieto.fi tai puh 050-3737182