Omaishoito ja perhehoito

Omaishoito

Omaishoito on vaihtoehto kotihoidolle ja palveluasumiselle. Omaishoitajana huolehdit läheisestäsi, joka tarvitsee päivittäistä apua.

Omaishoitoon sisältyy monia palveluja. Omaishoidettavalle tarjotaan päivähoitoa ja viriketoimintaa. Omaishoitajana sinulla on mahdollisuus saada palveluja tukemaan jaksamistasi. Palvelun tarve määritellään yhdessä perheen kanssa.

Jos sinulla on kysyttävää ikäihmisten omaishoidosta soita
p. 040 1826 356 tai kehitysvammaisten tai alle 65 -vuotiaiden omaishoidosta, p. 050 5716 962.

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet, alle 65-vuotiaiden osalta, 1.9.2017 alkaen

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet, yli 65-vuotiaiden osalta, 1.9.2017 alkaen

Omaishoidon tuen hakemus, alle 18 -vuotiaat

Omaishoidon tuen hakemus, yli 18 -vuotiaat

Ilmoitus omaishoidon keskeytyksestä

Omaishoitajan sijaisen lomake

Kansalaisen asiointitili

Perhehoito

Perhehoito on vaihtoehto kotihoidolle ja palveluasumiselle. Ikäihmisenä tai kehitysvammaisena sinulla on mahdollisuus asua perheessä. Perhe huolehtii sinun huolenpidostasi.

Jos sinulla on kysyttävää  ikäihmisten perhehoidosta, soita 
p. 050 5238 129 tai kehitysvammaisten perhehoidosta p. 050 5716 962.

www.kaarina.fi/perhehoitoyksikkö 

Lisätietoa perhehoidosta:
Ikäihmisten ja vammaisten perhehoito