Siivouksen palveluseteli vanhuksille ja omaishoitajille

Siivouksen palveluseteleissä Liedon kunta ottaa käyttöön 1.1.2017 lukien uuden sähköisen palveluseteli- ja ostopalvelupalvelujärjestelmän (PSOP). Järjestelmän internetosoite on https://parastapalvelua.fi/. Sähköisen järjestelmän käyttöönotto ei muuta palvelunne sisältöä millään tavalla. Ajantasaisen tiedon käytettävissänne olevista palveluntuottajista saatte edellä mainitulta nettisivulta kohdassa ”Vertaile palveluntuottajia” tai pyytämällä tulostetun listan Liedon kunnan palveluohjaajalta.

Käytössä v. 2017 on uusittu palveluseteli, joka löytyy tällöin myös sähköisenä palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmästä.  Palvelusetelissä näkyvät mm. myönnetyn palvelun määrä sekä palvelusetelin voimassaolon alku- ja loppupäivämäärät. Teidän tulee antaa palveluntuottajalle palvelusetelinne numero, sillä palveluntuottaja tarvitsee sen löytääkseen tietonne PSOP- järjestelmästä sekä antaakseen teille palvelua.

Teidän ei kuitenkaan tarvitse kirjautua järjestelmään käyttääksenne palveluseteliä, vaan voitte edelleen asioida palveluntuottajanne kanssa aivan kuten ennenkin esim. puhelimitse, vaikka sähköinen palvelusetelijärjestelmä on otettu käyttöön.

Uutuutena teillä on nyt mahdollisuus katsoa järjestelmässä omia tietojanne, teille myönnettyjä palveluseteleitä, palveluntuottajan kirjaamia palvelutapahtumia sekä antaa palveluntuottajalle palautetta. Järjestelmään kirjautumista varten teillä pitää olla verkkopankkitunnukset.

pdfOhje järjestelmän käyttöön
pdfPikaohje

Mikäli haluatte, voitte antaa jollekin läheisellenne mahdollisuuden käyttää puolestanne sähköistä palvelusetelijärjestelmää. Asia hoidetaan täyttämällä puolesta-asioinnin valtakirja ja palauttamalla se palveluohjaajallenne.

pdfPuolesta asioinnin valtakirja

Palveluseteliä haetaan edelleen vuosittain alempana olevia hakulomakkeita käyttäen ja niihin tulee liittää uudet tuloselvitykset sekä verotustiedot.

Siivouksen palvelusetelillä tuetaan vanhusten kotona asumista ja lisätään omaishoitajien mahdollisuuksia jaksaa vaativassa työssään.

Palvelusetelin arvo

Siivouksen palvelusetelin arvoksi on päätetty 21 €.

Mitä palveluja palvelusetelillä voi hankkia?


Palvelusetelillä ostetaan siivouspalvelua vanhuksen tai omaishoidettavan kotiin. Siivous voi olla asunnon perussiivousta, suursiivousta tai esimerkiksi ikkunanpesua. Siivouksessa käytetään palveluntuottajan siivousvälineiltä ja –aineita.
 

pdf Siivouksen palveluseteli hakemus
 

Kenelle palveluseteli myönnetään?


Palveluseteli myönnetään vanhukselle tai omaishoitajalle (myönteinen omaishoidontukipäätös), jonka bruttotulot ovat enintään seuraavat:

Yhden hengen kotitalous      1.500 €/kk, 1.3.2016 alkaen
Kahden hengen kotitalous    2.000 €/kk, 1.3.2016 alkaen

Jos kotitalouden henkilömäärä on kahta suurempi, korotetaan tulorajaa 342€/lisähenkilö.

Päätöksen setelin myöntämisestä tekee toimistosihteeri.

Kuinka monta seteliä voi saada?


Palveluseteleitä myönnetään 2 kpl /kk/kotitalous hakemuksen saapumisesta lukíen. Yhden setelin on arvioitu vastaavan noin tunnin siivouspalvelua.  Setelit eivät ole kuukausikohtaisia, vaan niitä saa kerätä yhteen esim. suursiivousta tai aikaa vievää ikkunanpesua varten ja käyttää useamman setelin kerrallaan. Palveluseteleitä täytyy kuitenkin hakea vuosittain.

Mitkä ovat palvelun kustannukset asiakkaalle?


Mikäli palvelun hinta on yli 21 € , on asiakkaan omavastuuosuus palvelusetelin ja palveluntuottajan palveluista perimän hinnan erotus.

Esim.
Jos palveluntuottajan tuntihinta on 26€/tunti ja palveluseteli on 21 €. Yhden tunnin siivouksen omavastuu on siis 26€ -21€ = 5€

Jos asiakkaalla on kaksi palveluseteliä ja siivous kestää esim. 3 tuntia ja maksaa 26€/tunti on omavastuu:
(3 x 26€) – (2 x 21€) = 36€.

Mistä palveluseteleitä voi hakea?


Palveluseteleitä haetaan hakulomakkeella, joita saa sosiaalipalveluista tai kunnan palvelupisteestä. Hakemuksen liitteeksi tulee antaa tuloselvitys kaikista vanhuskotitalouden tai omaishoitajan ja omaishoidettavan bruttotuloista tai kotitalouden tuloista (esim. perheet, joissa omaishoidettava on vammainen lapsi).

Mikäli asiakas täyttää palvelusetelin myöntämisedellytykset, hänelle postitetaan myönnetyt palvelusetelit ja lista hyväksytyistä palveluntuottajista.

Mistä voi hankkia siivouksen palveluntuottajan?


Asiakas valitsee palveluntuottajan sosiaalipalveluiden hyväksymästä listasta (palveluntuottajarekisteri), soittaa palveluntuottajalle itse ja sopii siivouksen ajankohdasta. Halutessaan asiakas voi vaihtaa palveluntuottajaa, kunhan tuottaja on sosiaalipalveluiden hyväksymältä listalta.

Kenelle asiakas maksaa palvelusta?


Mikäli palveluntuottajan hinta on suurempi kuin setelin arvo, maksaa asiakas palveluntuottajalle setelin arvon ja palvelun hinnan välisen erotuksen.

Palveluntuottaja lähettää kunnalle enintään palvelusetelin arvon (21€) mukaisen laskun, johon hän liittää mukaan asiakkaan palvelusetelin (tai setelit, mikäli asiakas haluaa käyttää useamman setelin kerralla).

Saako ostettujen palvelujen omavastuuosuudesta kotitalousvähennystä?


Palvelusetelillä ostetuista palveluista ei saa tehdä kotitalousvähennystä.  Mutta jos asiakas ostaa samalta palveluntuottajalta lisäpalveluja kokonaan omalla kustannuksellaan, voidaan kotitalousvähennystä hakea näistä palveluista.

Jos asiakas on tyytymätön palveluihin?


Mikäli asiakas on tyytymätön palvelusetelillä saamaansa palveluun, hän voi tehdä asiasta muistutuksen sosiaalipalveluihin ja suoraan palveluntuottajalle sekä tietenkin myös vaihtaa palveluntuottajaa. Hyväksyessään palveluntuottajan listalleen sosiaalipalvelut edellyttää, että palveluntuottaja tuottaa laadukasta siivouspalvelua.