Kotihoito

Kotihoito on kotiin annettua hoitoa, huolenpitoa ja sairaanhoitoa. Kotihoito on tarkoitettu niille henkilöille, jotka eivät selviydy ilman toisen henkilön apua jokapäiväisistä toiminnoistaan ja joilla ei ole omaista auttamassa. Avuntarve voi olla lyhytaikaista tai pitkäaikaista.

 Kotihoidon myöntämiskriteerit

Maksut:

Asiakasmaksut v.2020

Kotihoidon palveluseteli

Jos haluat yksityisen tarjoamaa kotihoitoa, voit saada palvelusetelin. Palveluseteli saattaa tulla edullisemmaksi kuin kunnan itse tuottama palvelu.

Kotihoidon palveluseteliYksityiset tukipalvelun tuottajat

 Yksityiset tukipalveluiden tuottajat / tuottajarekisteri