Vanhusten palvelut - Haku


1
2
Seuraava Viimeinen
Lieto-areena aiheesta hyvä hoito
Tapahtumat | Tapahtuma alkaa: 21.8.2019

Paneelikeskustelu positiivisessa hengessä aiheesta Hyvä Hoito Liedossa...

Kulttuuri ja vapaa-aika > Kulttuuri > Lieto-viikko > Lieto-viikon tapahtumat > Lieto-areena aiheesta hyvä hoito
Eläkeläisten ja liikuntarajoitteisten avustaminen
Tapahtumat | Tapahtuma alkaa: 11.8.2019

Koko lietoviikkojen ajan Eläkeliiton Liedon yhdistys ry vapaaehtoisineen tarjoaa apua vanhuksille ja liikuntarajoitteisille asioinnissa ja osallistumisessa lietoviikkojen tapahtumiin...

Kulttuuri ja vapaa-aika > Kulttuuri > Lieto-viikko > Lieto-viikon tapahtumat > Eläkeläisten ja liikuntarajoitteisten avustaminen
Henkilökohtaisen avun palveluseteli
Sisältösivut | Julkaistu: 4.6.2019

Henkilökohtaisen avun palvelusetelin käyttäjinä ovat vaikeavammaiset asiakkaat jotka tarvitsevat päivittäistä apua. Henkilökohtaisen avun palvelusetelin käyttäjät tarvitsevat apua päivittäi...

Sosiaali- ja terveyspalvelut > Palvelusetelit > Henkilökohtaisen avun palveluseteli
Velkaneuvonta
Sisältösivut | Julkaistu: 8.2.2019

Talous- ja velkaneuvonta-asioissa lietolaisia palvelee Varsinais-Suomen oikeusaputoimisto. Neuvoa voi kysyä myös Takuusäätiöstä. Varsinais-Suomen oikeusaputoimisto p. 02 9566 0430 varsin...

Sosiaali- ja terveyspalvelut > Sosiaalipalvelut > Velkaneuvonta
Kuljetuspalvelut
Sisältösivut | Julkaistu: 15.5.2019

Esteetön ja toimiva joukkoliikenne mukaan lukien kutsu- ja palveluliikenne ovat ensisijainen tapa järjestää kaikille soveltuva liikkuminen. Liikkumista tukevia palveluja järjestetään henkil...

Sosiaali- ja terveyspalvelut > Vanhusten palvelut > Kuljetuspalvelut
Kuljetuspalvelut
Sisältösivut | Julkaistu: 15.5.2019

Esteetön ja toimiva joukkoliikenne mukaan lukien kutsu- ja palveluliikenne ovat ensisijainen tapa järjestää kaikille soveltuva liikkuminen. Liikkumista tukevia palveluja järjestetään henkil...

Sosiaali- ja terveyspalvelut > Sosiaalipalvelut > Kuljetuspalvelut
Siivousapu
Sisältösivut | Julkaistu: 27.3.2019

Siivouksen palveluseteleissä Liedon kunta ottaa käyttöön 1.1.2017 lukien uuden sähköisen palveluseteli- ja ostopalvelupalvelujärjestelmän (PSOP). Järjestelmän internetosoite on  https://parastap...

Sosiaali- ja terveyspalvelut > Vanhusten palvelut > Siivousapu
Kehitysvammaisten palvelut
Sisältösivut | Julkaistu: 30.7.2019

Kehitysvammapalveluiden tarkoitus on edistää kehitysvammaisten kuntalaisten mahdollisuutta elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä antaa ohjausta ja tukea kehitys...

Sosiaali- ja terveyspalvelut > Vammaisten palvelut > Kehitysvammaisten palvelut
Vanhusten kotihoito
Sisältösivut | Julkaistu: 6.2.2019

Kotihoito on kotiin annettua hoitoa, huolenpitoa ja sairaanhoitoa. Kotihoito on tarkoitettu niille henkilöille, jotka eivät selviydy ilman toisen henkilön apua jokapäiväisistä toiminnoistaan ja joill...

Sosiaali- ja terveyspalvelut > Vanhusten palvelut > Vanhusten kotihoito
Ateriapalvelut
Julkaistu: 7.2.2019

Ateriapalveluiden avulla halutaan tukea riittävää ja säännöllistä ravinnon saantia hyvinvoinnin edistämiseksi ja kotona asumisen mahdollistamiseksi. Ateriapalvelulla tarkoitetaan asiakkaan kotii...

Sosiaali- ja terveyspalvelut > Vanhusten palvelut > Ateriapalvelut
1
2
Seuraava Viimeinen