Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuollon avulla kunta pyrkii turvaamaan asukkailleen terveellisen elinympäristön. Liedon kunta toimii isäntäkuntana ympäristöterveydenhuollon alueelliselle yksikölle.

Ympäristöterveydenhuollon toimivaltaisena viranomaisena toimii Liedon ympäristöterveyslautakunta, jossa on yksi edustaja jokaisesta yhteistoimialueen kunnasta.

Ympäristöterveydenhuollon lakien ja niiden toimeenpanon valvonnan tavoitteena on ylläpitää ja edistää väestön terveyttä ja varmistaa elinympäristön terveellisyys ja turvallisuus. Tavoitteena on ennaltaehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa vaaraa tai haittaa ihmisten terveydelle ja elinympäristölle. Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvat terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto.

ympterv_kartta.jpg