Asumisterveys

Asunnon ja muiden sisätilojen, kuten koulujen, päiväkotien tai julkisten kokoontumishuoneistojen puhtauden, lämpötilan, kosteuden, valon, melun ja säteilyn sekä muiden vastaavien olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu tiloissa oleskeleville terveyshaittaa.

Terveydensuojelu osallistuu tarvittaessa terveyshaittojen selvittämiseen ja poistamiseen asunnoissa ja yleisissä oleskelutiloissa.

Terveydensuojelu valvoo lisäksi säännöllisesti ilmoitusvelvollisia yleisiä oleskelutiloja. Valvonta on kuvattu terveydensuojelun valvontasuunnitelmassa. Suunnitelman mukainen valvonta kohteelle on maksullista.

Mikäli epäilet terveyshaittaa:

vuokra-asunnossa tai osake-huoneistossa

Ota yhteyttä huoneiston omistajaan tai isännöitsijään tai taloyhtiön edustajaan. Jos omistaja tai isännöitsijä ei ryhdy selvittämään tai korjaamaan terveyshaittaa, voit ottaa yhteyttä terveystarkastajaan.

omassa omakotitalossa

Nopeimmin saat terveyshaitan selvitettyä kääntymällä suoraan kuntoarvioita ja sisäilmaselvityksiä tekevän yritysten puoleen. Tärkeintä on saada selville sisäilmaongelman aiheuttaja ja sen jälkeen suunnitella, sekä toteuttaa, tarvittavat korjaustoimenpiteet. Voit myös ottaa yhteyttä terveystarkastajaan  lisäohjeita saadaksesi.

julkisissa oleskelutiloissa tai majoitustiloissa

Ota yhteyttä laitoksen johtajaan. Useimilla julkisilla tiloilla ja laitoksilla on valmiit toimenpidemallit terveyshaittaepäilyjä varten. Voit myös ilmoittaa epäilyksistäsi terveydensuojeluun.

työpaikallasi

Ota yhteyttä työnantajaasi sekä työpaikkasi työsuojeluorganisaatioon.

Ota yhteyttä lääkäriin, jos saat oireita, joiden epäilet liittyvän sisätiloihin. Koulutiloihin liittyvistä oireista tulee aina ilmoittaa myös rehtorille sekä kouluterveydenhuoltoon. Työtiloihin liittyvistä oireista tulee ilmoittaa työterveyshuoltoon.