Eläinlääkäripalvelut

Kunnalliseläinlääkärin työtä on eläinten terveyden- ja sairaudenhoito, neuvonta ja eläinsuojeluasiat.

Vastaanotolla hoidetaan lemmikkieläimiä ja pienempiä kotieläimiä. Sairaskäyntejä tehdään maatilojen kotieläimille, hevosille, kalanviljelylaitoksille ym.

Kunnallisella eläinlääkärillä on oikeus periä virka-alueellaan antamastaan eläinlääkäriavusta ja todistuksesta eläimen omistajalta tai haltijalta palkkiot ja kustannusten korvaukset kunnallisen eläinlääkäritaksan mukaisesti.

Eläinlääkintähuoltolain mukaan kunnan on järjestettävä arkipäivisin virka-aikana saatavilla oleva peruseläinlääkäripalvelu asukkaidensa pitämiä kotieläimiä varten sekä sellaisten yhteisöjen pitämiä kotieläimiä varten, joilla on kotipaikka sen alueella. Muita kotieläimiä kuin hyötyeläimiä varten tämä palvelu on kuitenkin järjestettävä vain, jos palvelua ei ole muuten saatavilla yhteistoiminta-alueella.

Liedon yhteistoiminta-alueella yksityistä palvelua on saatavilla mm. Loimaalla ja Kaarinassa.