Elintarvikevalvonta

Elintarvikevalvonnan tarkoituksena on turvata elintarvikkeiden laatu ja suojata kuluttajia terveyshaitoilta sekä taloudellisilta tappioilta. Elintarvikevalvonta on merkittävä osa ihmisen elinympäristöön kohdistuvassa kansanterveystyössä.

Kunnan elintarvikevalvonnan tehtävät:

  • neuvoa elintarvikealan toimijoita ja kuluttajia
  • tiedottaa elintarvikelain soveltamisalaan kuuluvissa asioissa
  • valvoa, että elintarvikkeet, niistä annettavat tiedot, niiden käsittelymenetelmät ja olosuhteet sekä elintarvikealan toimijoiden toiminta ovat lainsäädännön mukaista

Ensisijainen vastuu elintarvikkeen turvallisuudesta kuuluu elintarvikealan toimijalle. Kunkin elintarvikeketjuun kuuluvan toimijan on omalta osaltaan varmistettava elintarvikkeen turvallisuus. Elintarvikealan toimijat valvovat omavalvonnalla tuotteidensa laatua ja määräystenmukaisuutta.

Ota yhteyttä elintarvikevalvontaan, kun

  • perustat elintarvikehuoneiston tai elintarvikehuoneiston toiminta muuttuu
  • lopetat tai keskeytät elintarvikehuoneistotoiminnan
  • sinulla on huomauttamista elintarvikkeen laadusta tai elintarvikehuoneistosta
  • epäilet saaneesi ruokamyrkytyksen
  • haluat lisätietoa elintarvikevalvonnasta