Elintarvikehuoneisto

Elintarvikehuoneistolla tarkoitetaan mitä tahansa rakennusta tai huoneistoa tai niiden osaa taikka muuta ulko- tai sisätilaa, jossa myytäväksi tai muuten luovutettavaksi tarkoitettuja elintarvikkeita valmistetaan, säilytetään, kuljetetaan, pidetään kaupan, tarjoillaan tai muutoin käsitellään, ei kuitenkaan alkutuotantopaikkaa ( elintarvikelaki 23/2006)

Elintarvikkeiden myyntiä tai valmistusta suunnittelevan on hyvä tutustua elintarvikelainsäädäntöön ja olla yhteydessä terveysvalvontaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ennen toiminnan aloittamista. Terveysvalvonnan henkilökunta antaa mielellään kommentteja suunnitelmista, jotta virheratkaisuilta ja kalliiksi tulevilta korjaustoimilta vältyttäisiin.

Ennen toiminnan aloittamista elintarvikealan toimijan pitää tehdä kirjallinen ilmoitus elintarvikehuoneistosta. Ilmoitus tulee tehdä viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista. Ilmoitus pitää tehdä myös toiminnan olennaisesta muuttamisesta. Toiminnan olennaista muuttamista ovat esimerkiksi uuden toiminnon aloittaminen (esimerkiksi leipomisen aloittaminen kahvilassa, ruoan valmistuksen aloittaminen myymälässä, pitopalvelutoiminnan aloittaminen ravintolassa), huoneiston tilojen olennainen muuttaminen (esimerkiksi lisätilojen käyttöönotto) tai tuotantomäärän olennainen nostaminen.

Ilmoituslomake löytyy linkistä: pdfIlmoitus elintarvikehuoneistosta  tai Ympäristöterveydenhuolto / Lomakkeet ja ohjeet / elintarvikevalvonta.

Ilmoituksen käsittelystä ja siihen liittyvästä huoneiston rekisteröinnistä peritään taksan mukainen käsittelymaksu. Elintarvikealan toimija saa kirjallisen todistuksen rekisteröinnistä.

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos

  • toiminta on vähäriskistä ja tapahtuu samassa huoneistossa toimijan harjoittaman muun elinkeinotoiminnan kanssa (esimerkiksi kahvin ja keksien tarjoilu autokorjaamossa, vähäinen makeisten myynti vaatetusliikkeessä)
  • toiminta on vähäriskistä ja toimija on yksityinen henkilö (esim. yksityinen henkilö myy satunnaisesti itse leipomiaan pullia ja leipiä)
  • toiminta on vähäriskistä, eikä sitä voida pitää elinkeinon harjoittamisena (esim. koulujen myyjäiset, joissa myytävänä ei ole sellaisia elintarvikkeita, joihin liittyy korkea ruokamyrkytysriski).

Eläimistä saatavien elintarvikkeiden valmistus

Jos elintarvikealan yrityksessä on tarkoitus ryhtyä käsittelemään eläimistä saatavia elintarvikkeita (lihaa, kalaa, maitoa tai munia) myytäväksi edelleen toisiin elintarvikehuoneistoihin, esimerkiksi vähittäismyymälöihin tai suurtalouksille, pitää huoneistolle hakea elintarvikelain mukainen hyväksyminen laitokseksi ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista. Hyväksymistä vaativia huoneistoja ovat esimerkiksi lihanleikkaamot, lihavalmisteita valmistavat laitokset, meijerit, juustolat, kalanjalostuslaitokset, kuten perkaamot ja savustamot, sekä munapakkaamot. Toimintaa ei saa aloittaa ennen kuin huoneisto on hyväksytty. Hyväksymistä ei kuitenkaan edellytetä eräiltä elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisiksi arvioiduilta toiminnoilta.

Hyväksymistä haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, jonka sisällöstä säädetään elintarvikevalvonnasta annetulla asetuksella (420/2011). Epäselvissä tapauksissa on asiasta hyvä olla yhteydessä elintarvikevalvontaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.