Ruokamyrkytysepäilyt

Jos kuluttaja epäilee saaneensa ruokamyrkytyksen myynnissä olleesta tai tarjoillusta elintarvikkeesta, on hyvä olla yhteydessä terveysvalvontaan. Jäljellä oleva elintarvike on syytä säilyttää mahdollisia tutkimuksia varten. (Elintarvike voidaan tarvittaessa pakastaa, jos se muussa tapauksessa pilaantuisi.)

Ruokamyrkytyksen aiheuttajaa mietittäessä on hyvä muistaa, että useimmiten syömisestä ruokamyrkytyksen oireiden alkamiseen kuluu muutamasta tunnista jopa useaan päivään. Tästä syystä on viimeksi syödyn ruoan lisäksi hyvä miettiä myös parin edellisen päivän aikana syötyjä ruokia.

Terveysvalvonta voi harkintansa mukaan tehdä tarkastuksen jo yksittäisen epäilyn perusteella. Jos terveysvalvonta saa useampia yhteydenottoja, käynnistetään epidemian selvitystyö, jossa on mukana myös terveyskeskuksen henkilökunta. Epidemiaselvitystyön tarkoituksena on hankkia tietoa epidemian aiheuttajasta ja syistä, jotta vastaavilta tapauksilta voitaisiin välttyä tulevaisuudessa.

Jos elintarvikealan yrittäjä epäilee myymänsä tai tarjoilemansa elintarvikkeen aiheuttaneen ruokamyrkytyksen tai saa yhteydenottoja asiakkailta, jotka epäilevät saaneensa ruokamyrkytyksen, on kaikki epäillyn sairastumisajankohdan aikana tarjolla tai myytävänä olleet ja vielä jäljellä olevat elintarvikkeet syytä säilyttää. Elintarvikealan toimijalla on lakisääteinen velvollisuus ilmoittaa ruokamyrkytysepäilystä elintarvikevalvontaviranomaiselle.