Tarkastustoiminta

Terveysvalvonnan henkilökunta tekee säännöllisesti valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia elintarvikehuoneistoihin. Suunnitelman mukaiset tarkastustiheydet riippuvat toiminnan riskiluokasta. Riskiluokkaan vaikuttavat toiminnan laadun ja laajuuden lisäksi mm. omavalvonnan toimivuus, aikaisempien tarkastusten tulokset ja valvonnan aikaisemmin antamien korjauskehotusten noudattaminen. Tarkastuksista peritään maksu ympäristöterveyslautakunnan hyväksymän taksan perusteella.

Valvontasuunnitelman mukaisten tarkastusten valvontatiedot julkaistaan internetsivustolla www.oivahymy.fi

Valvontasuunnitelman mukaisten tarkastusten lisäksi tehdään tarkastuksia uusiin, toimintansa aloittaneisiin huoneistoihin sekä huoneistoihin, joissa toiminnanharjoittaja on vaihtunut. Tarkastuksia tehdään myös asiakasvalitusten johdosta.