Elinympäristön terveellisyys

Terveydensuojelun tehtävänä on valvoa, ennaltaehkäistä ja poistaa terveyshaittoja elinympäristössä sekä tiedottaa toiminta-alueensa asukkaille siitä, miten elinympäristön terveyshaitoilta voi suojautua ja miten niitä voi ennaltaehkäistä.

Terveydensuojelu valvoo toimialansa lupa- ja ilmoitusvelvollisia toimijoita säännöllisesti. Terveydensuojelulain ilmoitusvelvollisuus koskee toimintoja, laitoksia ja huoneistoja. Kuten majoitushuoneistot, yleiset saunat, koulut, päiväkodit ja kauneushoitolat. Säännöllinen valvonta on maksullista ja se on kuvattu valvontasuunnitelmassa. Tarvittaessa terveydensuojelu voi tehdä tarkastuksia ja ottaa näytteitä terveyshaittaepäilyjen perusteella. Tarkemmat ohjeet löytyvät terveydensuojelun tehtäväalueiden kuvauksista (ks. tietopalkki sivun vasemmassa reunassa).

Ilmoituksenvarainen toiminta

Epäiletkö terveyshaittaa elinympäristössäsi?

Ota ensin yhteys haitan aiheuttajaan, jos elinympäristössäsi esiintyy

  • merkittäviä savu-, haju-, pöly- tai meluhaittoja
  • haittaeläinten aiheuttamia terveyshaittoja
  • tai epäilet kaivoveden, uimaveden tai maaperän olevan vaarassa saastua.

Jos haitan aiheuttaja ei tee tarvittavia toimenpiteitä haittojen poistamiseksi tai vähentämiseksi, ota yhteyttä terveydensuojelu- tai ympäristönsuojeluviranomaisiin.

Elinympäristön terveyshaittojen selvittämisessä terveydensuojelu- ja ympäristönsuojeluviranomaiset tekevät yhteistyötä. Asian ratkaisee se viranomainen, jolla on toimivalta asiassa.

Asumisterveysasetus (545/2015)

Itä-Suomen yo:n ympäristötieteen laitoksen sivusto tuhoeläimistä ja niiden lajikuvauksista

Lainsäädäntöä