Tupakkalain valvonta

Ympäristöterveydenhuolto valvoo tupakkalain nojalla tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myyntiä sekä yhdessä muiden viranomaisten kanssa myös tupakointikieltojen noudattamista. Valvonta on kohteille maksullista ja se on kuvattu valvontasuunnitelmassa.

Valvonnan tarkoituksena on ehkäistä tupakkatuotteiden käytön aloittamista, edistää niiden käytön lopettamista ja suojella väestöä tupakansavulle altistumiselta. Erityinen painopiste on vähentää alle 18-vuotiaiden altistumista ympäristön tupakansavulle sekä estää alaikäisten mahdollisuuksia hankkia tupakkaa.

Ilmoita tupakointikiellon rikkomisesta

Tupakkalain säännösten noudattamisesta vastaa tupakointikiellon osalta tilan tai ulko-alueen haltija tai yleisötilaisuuden järjestäjä. Heidän tulee puuttua sisätilassa tai ulkoalueella tapahtuvaan tupakkalain rikkomiseen viipymättä.

Jos havaitset tupakointikiellon toistuvaa rikkomista, ota ensin yhteyttä tilan tai ulo-alueen haltijaan tai yleisötapahtuman järjestäjään tai hänen edustajaansa, esimerkiksi järjestysmieheen. Jos yhteydenottosi ei johda tupakoinnin loppumiseen tupakointikieltoalueella, voit ottaa virka-aikana yhteyttä terveystarkastajaan, työsuojeluviranomaiseen tai poliisiin sekä virka-ajan ulkopuolella poliisiin.

Ilmoita tupakan myyntirikkomuksesta

Tupakan myyjä vastaa siitä, että tupakkatuotteita tai tupakointivälineitä ei myydä alle 18-vuotiaille.

Jos havaitset, että tupakkatuotteita tai tupakointivälineitä myydään myyntipaikassa alle 18-vuotiaille, ota yhteyttä terveystarkastajaan tai poliisiin.