Uimavesi

Ympäristöterveydenhuolto valvoo yleisten uimarantojen ja yleiseen käyttöön tarkoitettujen uima-altaiden veden laatua ja turvallisuutta terveydensuojelulain ja kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun lain nojalla.

Yleinen uimaranta

Yleinen uimaranta on ranta, jonka rannan ylläpitäjä tarjoaa yleisön käyttöön. Ranta, jota käytetään virkistäytymiseen jokamiehen oikeuden perusteella, ei ole yleinen uimaranta. Myöskään yksityinen tietyn yhteisön käyttöön tarkoitettu uimaranta ei ole yleinen uimaranta.

Yleisen uimarannan ylläpitäjä vastaa yleisen rannan siisteydestä ja turvallisuudesta sekä tiedottaa rannan käyttäjille uimaveden laadusta. Uimaveden laatutietoja varten tulee yleisellä uimarannalla olla ilmoitustaulu.

Yleisen uimarannan ylläpitäjän tulee tehdä ennen rannan käyttöönottoa kirjallinen ilmoitus terveydensuojeluun.

Jos epäilet uimavedestä aiheutuvan vaaraa terveydelle

Vältä uimista saastuneessa vedessä. Jos epäilet, että vedessä on sinilevää, älä käytä vettä löylyvetenä äläkä anna lemmikkien juoda sitä. Ilmoita asiasta rannan tai uima-altaan ylläpitäjälle ja terveystarkastajalle.

Lainsäädäntöä

Terveydensuojelulaki Finlex

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta (koskee vain EU-rantoja) Finlex

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvonnasta Finlex

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus uimahallien ja kylpylöiden allasvesien laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista Finlex