Uimavesi

Yleinen uimaranta

Yleisten uimarantojen turvallisuuteen liittyviä asioita hoitaa nykyään  Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes .

Ympäristöterveydenhuolto valvoo yleisten uimarantojen, talviuinti- paikkojen sekä yleiseen käyttöön tarkoitettujen uima-altaiden veden laatua. Valvonta perustuu terveydensuojelulakiin.

Yleisellä uimarannalla eli EU-uimarannalla tarkoitetaan uimarantaa, jossa kunnan terveydensuojeluviranomaisen määrittelyn mukaan odotetaan huomattavan määrän ihmisiä uivan uimakauden eli 15.6. - 31.8. välisenä aikana. Pienellä yleisellä uimarannalla taas tarkoitetaan yleistä uimarantaa, jossa vastaavan arvion mukaan ei odoteta huomattavan määrän ihmisiä uivan uimakauden aikana.

Uuden yleisen uimarannan, talviuintipaikan tai yleiseen käyttöön tarkoitetun uima-altaan perustamisesta tulee tehdä ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle.

Kunnan terveydensuojeluviranomainen valvoo yleiseen käyttöön tarkoitetun uimalan, uimahallin, uimarannan ja kylpylän veden laatua. Sosiaali- ja terveysmininsteriö on ohjeistanut uimavesien tutkimustiheyksistä. Uimahallien allasvettä tutkitaan valvontaohjelman mukaisesti. Uimarantojen vedenlaatua tutkitaan kolme kertaa vuodessa kesä-elokuussa. Uima-altaiden ja yleisten uimarantojen ylläpitäjän tulee pitää veden laadun tulokset nähtävillä kunkin uimapaikan ilmoitustaululla.

Yleisellä uimarannalla koirien ja muiden eläinten uittaminen on kiellettyä.

Yleinen uima-allas

Yleisellä altaalla tarkoitetaan julkista tai yksityistä allasta, johon yleisöllä on pääsy maksua vastaan tai vastikkeetta. Yleinen allas voi olla uimahallissa, kylpylässä, uimalassa, vesipuistossa, virkistymis-, kuntoutus-, tai hierontalaitoksessa tai muussa vastaavassa laitoksessa. Yleinen uima-allas voi olla sisällä tai ulkona.

Jos epäilet uimavedestä aiheutuvan vaaraa terveydelle

Vältä uimista saastuneessa vedessä. Jos epäilet, että vedessä on sinilevää, älä käytä vettä löylyvetenä äläkä anna lemmikkien juoda sitä. Ilmoita asiasta rannan tai uima-altaan ylläpitäjälle ja terveystarkastajalle.