Valvontasuunnitelmat ja maksutaksat

Elintarvikelaki, terveydensuojelulaki, kuluttajaturvallisuuslaki, tupakkalaki ja lääkelaki edellyttävät kunnan toteuttavan suunnitelmallista ja laadukasta valvontaa.

Valvontasuunnitelman laatimisessa huomioidaan kansallinen lainsäädäntö sekä EU- lainsäädäntö samoin kuin ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019.

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma sisältää valtakunnallisen elintarvikevalvontaohjelman sekä terveydensuojelulain ja tupakkalain valvontaohjelmat.

Lain mukaan kunnan on perittävä toiminnanharjoittajalta maksu hyväksymänsä ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman mukaisista tarkastuksista, näytteenotosta ja tutkimisesta.

Myös kohteen hyväksyminen ja määräysten noudattamatta jättämiseen perustuva valvonta on maksullista.

pdf Valvontasuunnitelma 2020-2024

pdf Uimarantaluettelo

pdf Taksataulukko

pdf Maksutaksa