Elinkeinotoimikunta

Toimikunnan tehtävänä on edistää kunnan ja yrittäjien välistä yhteistyötä sekä ideoida ja tehdä ehdotuksia, joilla elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ylläpidetään ja parannetaan.

Kunnanhallitus on perustanut elinkeinotoimikunnan vuosiksi 2013-2016.  Toimikunta raportoi toiminnastaan kunnanhallitukselle yleisten raportointikäytäntöjen mukaisesti.

Kunnanhallitus valitsi jäsenet toimikuntaan ja pyysi sekä Liedon Yrittäjät ry:tä, Liedon Yrittäjät ry:n naisjaostoa, Elinkeinoelämän keskusliittoa että Maataloustuottajia kutakin nimeämään toimikuntaan oman edustajansa.

Elinkeinotoimikunnan kokoonpano

Oili Riikonen, puheenjohtaja
Jaakko Heininen, varapuheenjohtaja
Auli Loponen
Seppo Venho
Veikko Mörsky
Timo Katajainen
Heidi Kohonen
Elisa Koho, Tarvasjoen edustaja
Timo Kuukasjärvi, Liedon Yrittäjät ry
Niina Haario, Liedon Yrittäjät ry naisjaosto
Markku Hyssälä, Maataloustuottajain Liedon yhdistys
Elinkeinoelämän keskusliitto ei nimennyt edustajaa