Julkiset hankinnat

Käynnissä olevat kilpailutukset

HILMA ilmoituskanavalla julkaistaan kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat.

https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/

Muista käynnissä olevista tarjouskilpailuista ilmoitetaan Tarjouspalvelu-toimittajaportaalissa, jossa yritykset voivat tutustua tarjouspyyntöihin, esittää niihin liittyviä kysymyksiä, lukea kysymyksiin annettuja vastauksia sekä jättää tarjouksia sähköisesti.

https://tarjouspalvelu.fi/lieto