Vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden hankinta

Liedon sosiaali- ja terveyslautakunta pyytää tarjouksia vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisten sekä sotainvalidien kuljetuspalveluista perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavista kuljetuksista 1.1.2020 alkaen sekä esteettömillä  ajoneuvoilla 1.12.2019 alkaen. Molempien osa-alueiden sopmuskausi päättyy 31.12.2021. Kumpaankin osa-alueeseen sisältyy lisäksi yksi kahden vuoden optiokausi, mikäli tilaaja päättää ottaa option käyttöön.

Hankinta-asiakirjat ovat saatavilla ja tarjoukset on jätettävä sähköisesti viimeistään 9.8.2019 klo 12:00 osoitteeseen
https://tarjouspalvelu.fi/lieto/?id=240655