Liedon kesätyöpaikat vaihtuvat kesätyötukeen

Korona-tilanteen vuoksi nuorten jo arvotut kesätyöpaikat peruuntuvat. Kesätyön sijaan kunta tarjoaa kesätyötukea työnantajalle, joka työllistää lietolaisen 15-19-vuotiaan nuoren.

Koronapandemia on sulkenut osan Liedon kunnan toiminnoista ja palveluista tai muuttanut niiden toimintaa. Työsuojelullisista syistä kunta joutuu perumaan jo arvotut nuorten kesätyöt. Myös haastattelujen kautta valittujen liikuntatoimen leiri-, uimakoulu- ja pesiskouluohjaajien sekä nuorisotoimen kesäavustajan kesätyöt peruuntuvat.

Kesätöiden sijaan Liedon kunta tarjoaa 350 euron arvoisen kesätyötuen yritykselle/työnantajalle, joka työllistää 15-19-vuotiaan lietolaisen nuoren. Kesätyötuki maksetaan yritykselle seuraavin ehdoin:

  • Kesätyö kestää vähintään 1 kuukauden 1.6.-31.8.2020 välillä.
  • Työaika on vähintään 30h/vko.
  • Työntekijälle tulee maksaa vähintään ko. alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.
  • Työnantajalla tulee olla nimetty vastuuhenkilö, joka hoitaa työntekijän opastuksen ja valvontaan liittyvät asiat.
  • Tuki on kertaluonteinen eli yhteen nuoreen voi saada vain yhden tuen, mutta sama työnantaja voi työllistää useamman nuoren.

Kunta markkinoi kesätyötukea aktiivisesti alueen yrityksille, mutta nuoren on hyvä kesätöitä hakiessa mainita kesätyötukimahdollisuudesta. Kesätyöpaikka voi olla myös Liedon ulkopuolella!

Aiemmasta käytännöstä poiketen tänä vuonna arvonnan kautta paikan saanut nuori on oikeutettu kesätyöhakuun myös ensi vuonna, mikäli hän muutoin täyttää hakuehdot.