Eläinten rekisteröinti

Eläintenpitäjä, jolla on hallinnassaan vähintään yksi nauta-, sika-, lammas-, vuohi-, hirvi-, kameli-, turkiseläin tai siipikarjaa, on velvollinen rekisteröitymään kyseisen eläinlajin pitäjäksi. Myös mehiläisten ja kimalaisten pitäjien on rekisteröidyttävä. Rekisteröitymisvelvollisuus koskee sekä tuotantoeläinten että seura- ja harraste-eläinten pitäjiä.

Eläinten pitopaikat tulee myös rekisteröidä.

Rekisteröitymislomakkeet voit tulostaa alla olevista linkeistä. Lomakkeet palautetaan kuntasi maaseututoimistoon.

Rekisteröintilomakkeet:

Siipikarja

Nautaeläimet

Lammaseläimet

Vuohieläimet

Sikaeläimet

Mehiläiset ja kimalaiset

Turkis-, hirvi- ja kamelieläimet

Pitopaikkalomakkeet:

Eläinten pitopaikat

Siipikarja

Mehiläiset ja kimalaiset

Turkis-, hirvi- ja kamelieläimet

Kaikki eläinten merkitsemiseen ja rekisteröintliin liittyvät lomakkeet löytyvät Eviran kotisivuilta www.evira.fi