Eläinten rekisteröinti

Eläintenpitäjäksi rekisteröityminen

Jokaisen eläinpitäjän, joka pitää nautoja, sikoja, lampaita, vuohia, siipikarjaa, mehiläisiä, kimalaisia, turkiseläimiä tai kameli- ja hirvieläimiä, on rekisteröidyttävä eläintenpitäjäksi (määrästä ja käyttötarkoituksesta riippumatta).
 


Ohjeet eläinten merkitsemistä ja rekisteröintiä varten ovat eläinlajikohtaiset.

Eläinten jäljitettävyyden varmistamiseksi tuotantoeläimet on merkittävä, niiden pitopaikoista on pidettävä ajantasaista rekisteriä ja eläinten siirrot pitopaikkojen välillä sekä niiden syntymät ja kuolemat tulee merkitä rekistereihin ja tilaluetteloihin vaatimusten mukaisesti.

Sovellukset eläinten siirtojen ilmoittamiseksi.

Rekisteröitymislomakkeet voit tulostaa alla olevasta linkistä.
Nämä lomakkeet palautetaan Liedon maaseutupalveluihin.

Rekisteröinti- ja pitopaikkalomakkeet