Eläinten rekisteröinti

Eläintenpitäjäksi rekisteröityminen

Jokaisen eläinpitäjän, joka pitää nautoja, sikoja, lampaita, vuohia, siipikarjaa, mehiläisiä, kimalaisia, turkiseläimiä tai kameli- ja hirvieläimiä, on rekisteröidyttävä eläintenpitäjäksi (määrästä ja käyttötarkoituksesta riippumatta).

Rekisteröityminen tehdään oman kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Samalla perustetaan pitopaikka. Ohjeet eläinten merkitsemistä ja rekisteröintiä varten ovat eläinlajikohtaiset.

Eläinten jäljitettävyyden varmistamiseksi tuotantoeläimet on merkittävä, niiden pitopaikoista on pidettävä ajantasaista rekisteriä ja eläinten siirrot pitopaikkojen välillä sekä niiden syntymät ja kuolemat tulee merkitä rekistereihin ja tilaluetteloihin vaatimusten mukaisesti.

Eläinten siirtojen ilmoittaminen eri sovelluksilla:

https://www.evira.fi/elaimet/elainsuojelu-ja-elainten-pito/merkitseminen-ja-rekisterointi/elainrekisterisovellukset/

Rekisteröitymislomakkeet voit tulostaa alla olevista linkeistä. Nämä lomakkeet palautetaan kunnan maaseutupalveluihin.

Rekisteröinti- ja pitopaikkalomakkeet:

Eviran sivuilta