Eläinten rekisteröinti

Eläintenpitäjäksi rekisteröityminen

Eläinten jäljitettävyyden varmistamiseksi tuotantoeläimet on merkittävä, niiden pitopaikoista on pidettävä ajantasaista rekisteriä ja eläinten siirrot pitopaikkojen välillä sekä niiden syntymät ja kuolemat tulee merkitä rekistereihin ja tilaluetteloihin vaatimusten mukaisesti.

Jokaisen eläinpitäjän, joka pitää nautoja, sikoja, lampaita, vuohia, siipikarjaa, mehiläisiä, kimalaisia, turkiseläimiä tai kameli- ja hirvieläimiä, on rekisteröidyttävä eläintenpitäjäksi (määrästä ja käyttötarkoituksesta riippumatta).

Eläintenpidon muutosilmoitus (kuten keskeyttäminen ja lopettaminen) on tehtävä 30 vuorokauden kuluessa muutoksesta.

Eläintenpitoon tarvitaan aina myös pitopaikka.

Myös lyhyen aikaa eläimiä pitävän on rekisteröidyttävä eläintenpitäjäksi.

Tietoa eläinten merkinnästä ja rekisteröinnistä, ilmoituksen varaisesta toiminnasta sekä haaskaruokinnasta löydät Ruokaviraston nettisivuilta.

Ilmoitukset tehdään toistaiseksi paperilla: Eläintenpitäjän ja toimintapaikan rekisteröitymislomakkeet. Nämä lomakkeet palautetaan Liedon maaseutupalveluihin.