Ilmoitus- ja hakuajat

Haku- ja ilmoitusaikoja (pvm haku päättyy)

  • Peruslohkojen muutokset (rajakorjaukset, yhdistämiset ja jaot sekä korvauskelpoisuuksien haku) ennen tukihakua!
  • Päätukihaku 15.6.2018
  • Tukioikeuksien siirrot 15.6.2018

Tukioikeuksien siirrot

Siirrossa tarvittava lomake 103A löytyy Vipu-palvelusta ja 103B mavi.fi -verkosivuilta. Tämän lisäksi lomakkeet ovat saatavissa maaseututoimistosta.

Siirroista on ilmoitettava vuosittain viimeistään 15.6. mennessä, tukioikeudet luovuttavan henkilön maaseututoimistoon.

Hakuoppaat ja -lomakkeet löydät Mavin kotisivuilta.

Muutokset tilan toiminnassa
Muistathan ilmoittaa asiasta kuntaan. Ilmoitukset tukiin vaikuttavista muutoksista tilalla on tehtävä 15 työpäivän kuluessa maaseututoimistoon.

  • muutokset tilan osallisissa
  • tilakaupat, sukupolvenvaihdokset
  • tilinumero- ja osoitemuutokset
  • asiointioikeuksien muutos sähköisiin palveluihin