Ilmoitus- ja hakuajat

Haku- ja ilmoitusaikoja (pvm haku päättyy)

  • Eläinmääräilmoitukset 2017 (haku auki 8.1. - 15.2.2018)
  • Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki, sekä ennakko että lopullinen tuki 2018 (haku auki 23.2.-23.3.2018)
  • Peltomaan laatutesti 30.4.2018 (ympäristökorvauksen ehto)
  • Päätukihaku 15.6.2018
  • Tukioikeuksien siirrot 15.6.2018

Tukioikeuksien siirrot

Siirrossa tarvittava lomake 103A löytyy Vipu-palvelusta ja 103B mavi.fi -verkosivuilta. Tämän lisäksi lomakkeet ovat saatavissa maaseututoimistosta.
 

Siirroista on ilmoitettava vuosittain viimeistään 15.6. mennessä, tukioikeudet luovuttavan henkilön maaseututoimistoon.

Hakuoppaat ja -lomakkeet löydät Mavin kotisivuilta.

Muutokset tilan toiminnassa
Muistathan ilmoittaa asiasta kuntaan. Ilmoitukset tukiin vaikuttavista muutoksista tilalla on tehtävä 10 työpäivän kuluessa maaseututoimistoon.

  • muutokset tilan osallisissa
  • tilakaupat, sukupolvenvaihdokset
  • tilinumero- ja osoitemuutokset
  • muutokset tilan eläintiheydessä
  • asiointioikeuksien muutos sähköisiin palveluihin