Ilmoitus- ja hakuajat

Vuoden 2017 haku- ja ilmoitusaikoja

  • Ympäristökorvauksen syysilmoitukset 31.10.2017

Hakuopasta ja hakulomakkeita ei postiteta tiloille. Hakuopas löytyy sähköisessä muodossa Mavin kotisivuilta.

Mavi suosittaa siirtymistä sähköiseen hakuun.

Muutokset tilan toiminnassa
Muistathan ilmoittaa asiasta kuntaan. Ilmoitukset tukiin vaikuttavista muutoksista tilalla on tehtävä 10 työpäivän kuluessa maaseututoimistoon.

  • muutokset tilan osallisissa
  • tilakaupat, sukupolvenvaihdokset
  • tilinumero- ja osoitemuutokset
  • muutokset tilan eläintiheydessä
  • asiointioikeuksien muutos sähköisiin palveluihin