Ilmoitus- ja hakuajat

Ajankohtaisia haku- ja ilmoitusaikoja (pvm haku/ilmoitusaika päättyy)

  • Tukioikeuksien siirrot (15.6.2020)
  • Päätukihaku (15.6.2020)
    Tukihakemuksen viimeinen jättöpäivä myöhästyneenä (10.7.2020)

  • Ympäristökorvauksen syysilmoitus (30.10.2020)

Tukioikeuksien siirrot

Siirrossa tarvittava lomake 103A löytyy Vipu-palvelusta ja 103B Ruokaviraston verkkosivuilta. Tämän lisäksi lomakkeet ovat saatavissa maaseututoimistosta.

Siirroista on ilmoitettava vuosittain viimeistään 15.6. mennessä, tukioikeudet luovuttavan henkilön maaseututoimistoon.

Muutokset tilan toiminnassa
Muistathan ilmoittaa asiasta kuntaan. Ilmoitukset tukiin vaikuttavista muutoksista tilalla on tehtävä 15 työpäivän kuluessa maaseututoimistoon.

  • muutokset tilan osallisissa
  • tilakaupat, sukupolvenvaihdokset
  • tilinumero- ja osoitemuutokset
  • asiointioikeuksien muutos sähköisiin palveluihin