Ilmoitus- ja hakuajat

Haku- ja ilmoitusaikoja (pvm haku päättyy)

  • Ympäristökorvauksen syysilmoitukset 31.10.2017 (myöhästyneenä 27.11.2017 asti)
  • Eläinten hyvinvointikorvauksen haku 31.1.2018
  • Eläinmääräilmoitukset 15.2.2018
  • Peltomaan laatutesti 30.4.2018

Tukioikeuksien siirrot

Siirrossa tarvittava lomake 103A löytyy Vipu-palvelusta ja 103B mavi.fi -verkosivuilta. Tämän lisäksi lomakkeet ovat saatavissa maaseututoimistosta.
Siirroista on ilmoitettava vuosittain viimeistään 15.6. mennessä, tukioikeudet luovuttavan henkilön maaseututoimistoon.

Hakuoppaat ja -lomakkeet löydät Mavin kotisivuilta.

Muutokset tilan toiminnassa
Muistathan ilmoittaa asiasta kuntaan. Ilmoitukset tukiin vaikuttavista muutoksista tilalla on tehtävä 10 työpäivän kuluessa maaseututoimistoon.

  • muutokset tilan osallisissa
  • tilakaupat, sukupolvenvaihdokset
  • tilinumero- ja osoitemuutokset
  • muutokset tilan eläintiheydessä
  • asiointioikeuksien muutos sähköisiin palveluihin