Työllistämispalvelut

Työllistämispalvelut hoitaa kaikki Liedon kunnan työllistämisasiat keskitetysti.

Kunta työllistää lietolaisia työttömiä työnhakijoita, etusijalla ovat yli 300 päivää työttömänä olleet, alle 25 – vuotiaat nuoret sekä velvoitetyöllistettävät.  Työllistämisen tavoitteena on löytää yksilöllinen ratkaisu jokaiselle asiakkaalle.

TE-palvelut löydät täältä

Palkkatuki ja Liedon kunnallinen palkkatuki

Työkokeilu

 • Työnhakija voi osallistua työkokeiluun, jonka tarkoituksena on selvittää ammatinvalinta- ja uravaihtoehtoja tai tukea paluuta työmarkkinoille.
 • Työkokeilusta tehdään sopimus.
  • Sen allekirjoittavat työkokeiluun osallistuva, työ- ja elinkeinotoimiston edustaja ja työkokeilun järjestäjä.
  • Kyseessä ei ole työsuhde.

Kuntouttava työtoiminta

 • Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on parantaa henkilön elämänhallintaa ja toimintakykyä, jotta hän voisi työllistyä, hakeutua koulutukseen tai osallistua TE-hallinnon työllistymistä edistäviin palveluihin.
 • Kuntouttavaan työtoimintaan ohjaudutaan aktivointisuunnitelman laatimisen kautta. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä TE-toimiston ja  sosiaalitoimen kanssa.
 • Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä vastaa kunta. Kuntouttavaa työtoimintaa toteutetaan Kisällissä, kunnan eri yksiköissä, yhdistyksissä, säätiöissä, valtiolla tai uskonnollisissa yhdyskunnissa.
 • Kuntouttavaa työtoimintaa voidaan järjestää asiakkaalle 3 – 24 kk:n jaksoksi kerrallaan.
 • Kuntouttava työtoiminta ei ole työsuhde, joten työssäoloehto ja eläke eivät kerry osallistumisen ajalta. Osallistumisaikana työnhaku pysyy kuitenkin voimassa ja työttömyyden kertymä juoksee katkotta.

pdf Liedon työllisyydenhoidon aiesopimus 2018

pdf Liedon kunnan työllisyyskatsaus marraskuu 2018