Aikuisten palvelut

Tarjoamme aikuisille yli 29-vuotiaille pitkäaikaistyöttömille tai pitkäaikaistyöttömyysuhan alaisille henkilöille työtä, työkokeilupaikkoja, kuntouttavan työtoiminnan paikkoja sekä ohjausta urasuunnittelussa.

Mikäli tarvitset ohjausta työllisymiseesi, niin ota yhtyettä yksilövalmentaja Tuija Kantoon.

Tavoitteena on työnhakuvalmiuksien parantaminen ja motivoiminen hakeutua työelämään tai koulutukseen. Yksilöohjauksessa ja neuvonnassa selvitetään sinun tilanteesi ja mahdollisuudet, asetetaan realistinen tavoite sekä huomioidaan voimavarasi ja vahvuutesi.

Yksilövalmentaja, kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja sekä yritys- ja työllisyyskoordinaattori ohjaavat eri toimenpiteiden kautta työnhakijaa pääsemään yksilölliseen ja omaan tavoitteeseesi työllistymisnäkökulmasta katsottuna.

Henkilökohtaista työllistymistä tukeva ohjaus:

  • Urasuunnittelussa tavoitteen asettaminen lähtee työttömän työnhakijan tarpeista ja etenee yksilölliseen ratkaisuun vahvuudet ja rajoitteet huomioiden
  • Opastamme työnhakuun liittyvien asiakirjojen tekemisessä (mm. CV, cv-netti, työhakemusmallit, kuntarekry)
  • Kartoitamme kanssasi sinulle sopivia työ- ja koulutusvaihtoehtoja (myös lyhytkurssit)
  • Opastamme työ- ja koulutuspaikkojen haussa
  • Tarjoamme edelleensijoitus mahdollisuutta Yritysyhteistyö- ja rekrytointipalvelun kautta yrityksiin
  • Ohjaamme työttömien terveystarkastukseen sekä työkyvyn arviointiin
  • Ohjaamme ammatinvalinnan ohjaukseen
  • Ohjaamme oikeisiin palveluihin ja neuvomme etuuksien hakemisessa