Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö on tarkoitettu 15 - 28-vuotiaille lietolaisille nuorille, jotka tarvitsevat apua tai tukea mieltä askarruttavissa asioissa.

Etsivään nuorisotyöhön yhteyttä voi ottaa nuori itse, hänen läheisensä, nuoren työntekijä tai viranomainen. Tapaamisen saa usein sovittua jo samalle viikolle. Oppilaitoksilla, puolustusvoimilla ja siviilipalvelukeskuksella on velvollisuus ilmoittaa keskeytyksestä kotikunnan etsivään nuorisotyöhön. Tällöin etsivät ottavat yhteyttä nuoreen. Etsivään nuorisotyöhön voi ottaa yhteyttä esimerkiksi silloin, kun nuori

  • on ilman opiskelupaikkaa tai opiskelu tökkii
  • kaipaa apua kela-etuuksien selvittämiseen
  • haluaa tietoa asumiseen, terveyteen ja hyvinvointiin, toimeentuloon, koulutusvaihtoehtoihin tai vapaa-aikaan liittyen
  • haluaa muuttaa omaan asuntoon tai tarvitsee apua itsenäiseen asumiseen
  • haluaa selkiyttää omia tulevaisuuden suunnitelmiaan

Etsivä nuorisotyö on vapaaehtoista, luottamuksellista ja perustuu nuoren omiin tarpeisiin. Tapaamiset järjestetään nuorelle sopivassa paikassa ja toiminta suunnitellaan yhdessä nuoren kanssa.

Lisäksi pidämme kaikille lietolaisille 18-25-vuotiaille nuorille Avoimien ovien ryhmää maanantaisin. Ryhmä kokoontuu ryhmätila Helmessä klo 14.00-16.30. Ryhmää suunnitellaan yhteistyössä nuorten kanssa ja siihen voi osallistua säännöllisesti tai satunnaisesti. Toiminta perustuu keskinäiseen luottamukseen ja se tarjoaa vertaistukea samanlaisessa tilanteessa oleville nuorille