Kierrätyskeskus Kisällin kierrätysmaksut muuttuvat

Julkaistu 28.2.2020 klo 10.00

Kierrätyskeskus Kisällin kierrätysmaksut muuttuvat 1.3 alkaen. Maksuluokkia tulee yksi lisää ja joltain osin maksuja myös korotetaan, jotta pystyttäisiin vastaamaan kuluihin nykyistä paremmin. Lisäksi muuttuvilla kierrätysmaksuilla kannustetaan asiakkaita ekologisiin valintoihin ja toimittamaan käyttöön kelpaamattomat huonekalut ja tavarat suoraan Topinojan jätekeskukseen.

Kierrätyskeskus Kisällin sivuilta löytyy tietoa, millaista ja minkä kuntoista tavaraa Kisälli vastaanottaa. Kierrätysmaksuja peritään huonokuntoisesta, rikkinäisestä ja likaisesta tavarasta sekä vaikeasti kierrätettävästä tavarasta. Vaikeasti kierrätettävää tavaraa ovat esimerkiksi kypärät, laskettelusukset, patjat ja tietynlaiset kuvaputkimonitorille tarkoitetut huonekalut. Vaikeasti kierrätettävää tavaraa on hankala myydä eteenpäin johtuen esimerkiksi turvallisuussyistä, hygieniasta tai menekistä.

Uudet kierrätysmaksut perustuvat tavaran koon lisäksi sen sisältämiin materiaaleihin ja purettavuuteen. Mitä vaikeampi huonekalu on purkaa osiin, sitä korkeampi on kierrätysmaksu.

Uudet maksut:

  • Kierrätysmaksu 1         2,5 €
  • Kierrätysmaksu 2         5 €
  • Kierrätysmaksu 3         8 €
  • Kierrätysmaksu 4         15 €
  • Kierrätysmaksu 5         26 €